Euskal Herriko zuzenbide historiko aldizkaria.

Revista Iura Vasconiae