Ohorezko kontseilua

Iura Vasconiaeko Merezimenduzko batzordeko kideak Iura Vasconiaeko Patronatuak izendatzen ditu. Hau da, Euskal Herriko lurraldeetako Zuzenbide historiko eta Autonomikoa ikertzeko nahiz ezeztatzeko aukera duen Fundazioa. Merezimenduzko batzordeko kide izango dira esplizituki uko egin edo ezeztatuak izan ezean. Merezimenduzko batzordeko kide izendatuko dira Euskal Herriko Zuzenbide historikoa ikertu duten ikertzaile aintzatetsiak eta unibertsitateko irakasleak.

Batzordeko kideek Kontseiluari Iura Vasconiaek jarraitu beharreko politika eta lerro editorialak gomendatuko dizkiote. Esangura eta / edo interes bereziko gaien inguruko zenbaki monografikoak egitea gomendatuko dute; jasotako jatorrizkoen kanpo-ebaluaketek iritzi kontraesankorrak jasotzean, lanak berrikusiko dituzte; eta idazkaritza Kontseiluak beharrezko dituen inguruko gaien informazioa emango dute.

Hona hemen kideak: