Páginas: 009-032

Erakunde militarrek, Frantzian, bi ildo nagusiren eragina jaso zuten: lehenik, erromatarren ondarearena, eta bigarren, Europaren ekialdetik etorritako herri germanikoen tradizioen ekarpenarena. Gudaroste feudala, batez ere, basailuz, mugetan (limes) kokatutako soldadu taldez eta mertzenarioz osatuta zegoen; XVIII. mendearen azkenetan, baina, gudarostea erakunde moderno bilakatu zen Monarkiaren bultzadari esker. Gudarostearen eraldaketa hori gauzatzeko, beharrezkoa izan zen finantza konpromisoak hartzea eta gudarosteari buruzko ikusmoldea, erreklutatzeko moduak eta antolamendua aldatzea.

Sumario:

I. LES CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DE L'ARMÉE FÉODALE. 1. De l'idée d'une armée à une armée féodale. 1.1. Origines et fondements. 1.2. Organisation et fonctionnement. 1.3. Recrutement et commandement. 1.4. Financement et administration. 1.5. Guerre privée et paix du roi. 2. Mutations et réformes à partir du XVe siècle. 2.1. Des ordonnances de réforme. 2.2. Financement. 2.3. Service militaire et conscription. 2.4. Armée de mer. II. CONSTRUCTION D'UNE ARMÉE PROFESSIONNELLE MODERNE. 1. Le développement d'une armée professionnelle. 1.1. Recrutement et commandement. 1.2. Financement et guerres. 1.3. Troupes et unités, un nouveau découpage. 1.4. Grades et carrières. 1.5. La vénalité des offices. 2. Une institution originale: la Marine moderne. 2.1. La Royale. 2.2. Recrutement et commandement. 2.3. Les officiers. 2.4. Le service de santé embarqué. 2.5. La guerre de course et les prises. III. CONCLUSION. IV. BIBLIOGRAPHIE.

leer más
05 Oct 2017
Páginas: 009-032

Las instituciones militares en Francia tienen su fundamento en dos líneas de influencia, la primera es la herencia romana, y la segunda se basa en las aportaciones de las tradiciones germánicas de los pueblos procedentes del este de Europa. Si el ejército feudal estaba constituido esencialmente de vasallos, de tropas apostadas en las fronteras (limes) y de mercenarios, al final del siglo XVIII, este ejército se transformará en una institución moderna bajo el impulso de la Monarquía.

Sumario:

I. LES CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DE L'ARMÉE FÉODALE. 1. De l'idée d'une armée à une armée féodale. 1.1. Origines et fondements. 1.2. Organisation et fonctionnement. 1.3. Recrutement et commandement. 1.4. Financement et administration. 1.5. Guerre privée et paix du roi. 2. Mutations et réformes à partir du XVe siècle. 2.1. Des ordonnances de réforme. 2.2. Financement. 2.3. Service militaire et conscription. 2.4. Armée de mer. II. CONSTRUCTION D'UNE ARMÉE PROFESSIONNELLE MODERNE. 1. Le développement d'une armée professionnelle. 1.1. Recrutement et commandement. 1.2. Financement et guerres. 1.3. Troupes et unités, un nouveau découpage. 1.4. Grades et carrières. 1.5. La vénalité des offices. 2. Une institution originale: la Marine moderne. 2.1. La Royale. 2.2. Recrutement et commandement. 2.3. Les officiers. 2.4. Le service de santé embarqué. 2.5. La guerre de course et les prises. III. CONCLUSION. IV. BIBLIOGRAPHIE.

leer más
03 Oct 2017