3 Iura Vasconiae | 221-247 | Los parientes mayores

  • Inicio
  • /
  • 3 Iura Vasconiae | 221-247 | Los parientes mayores
05 Oct 2017
Páginas: 221-247
Resumen:

Ahaide nagusien azterketak leinuen arteko borroketara eramaten gaitu, baita nobleen arteko gatazketara ere; aro modernoan euskal lurralde historikoen gizarte egituraketa zehazteko borrokak dira. Borroka horietan ahaide nagusiak jaun-izaera –estamentu noblea– monopolizatzen saiatu ziren. Hala ere, Bizkaia eta Gipuzkoan behintzat, borrokek, talde estamentu baten inguruan, lurralde zuzenbidea zuten komunitateak egituratu zituzten. Orduan ahaide nagusiek eta beste leinuek «gehiago balio» zuten modu berriak bilatu eta aurkitu zituzten. Etxeak –etxeko kultura– aitormen katolikoa eta monarkiaren zerbitzua klabe hierarkikoak bilakatu ziren, partetatutako estatuto juridikotik haratago.

Sumario:

I. LOS PARIENTES MAYORES, LOS BANDOS Y LAS LUCHAS BANDERIZAS. ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS. II. ESTATUTO JURÍDICO DE LOS PARIENTES MAYORES. 1. El mayor de los parientes. 2. Ser Señor. Un estamento noble. III. LINAJES Y PORYECTOS AL FINAL DE LAS LUCHAS BANDERIZAS. IV. BIBLIOGRAFÍA.