4 Iura Vasconiae | 327-365 | La defensa militar en el ordenamiento jurídico foral: preceptos constitutivos y actividad reglamentaria durante los siglos XVIII y XIX

  • Inicio
  • /
  • 4 Iura Vasconiae | 327-365 | La defensa militar en el ordenamiento jurídico foral: preceptos constitutivos y actividad reglamentaria durante los siglos XVIII y XIX
05 Oct 2017
Páginas: 327-365
Resumen:

Defentsa subjektuaren ikuspuntutik azterturik, eta kontuan izanik antolamendu juridiko-politiko jakin batekoa dela, defentsa bera ulertzeko modua subjektuantolamendu erlazioaren izaeraren mende dago. Europan, XVIII. eta XIX. mendeetan, zabalkunde eta araztasun handiagoz edo txikiagoz, hiru erlazio eredu nagusi egon ziren indarrean, oinarri historiko, doktrinal eta praktiko desberdinekoak: korporatiboa, obligaziozkoa eta berdintasunezkoa. Lehenengoaren bidez ulertzen da lurraldea defendatzeko foru sistema tradizionala, zibila eta aldi baterakoa dena; beste biek, aldiz, funtsean militarrak eta iraunkorrak izanik, ez dute harekin zerikusi handirik, oinarri batzuk berberak dituzten arren. Foruen sistemaren oinarrian dauden manuek berezi bihurtzen dute sistema bera, eta aukera ematen dute osotasunean iraun dezan arauen bidez indartzeko.

Sumario:

I. PLANTEAMIENTO. II. CONCEPTOS NODALES EN LA LÓGICA DEL SISTEMA. 1. La territorialidad. 2. La comunidad política. III. EL MODELO CORPORATIVO FORAL EN SUS REGLAMENTOS.  1. Las ordenaciones parciales del siglo XVIII. 2. La planta general del período 1823-1827.  IV. RESISTENCIA DE LOS CONCEPTOS QUE SOPORTAN EL SISTEMA. 1. La territorialidad y la comunidad política: el caso del Capitán a Guerra. 2. La voluntariedad: la cuestión del reclutamiento.  V. CONCLUSIÓN. VI. ANEXO DOCUMENTAL. VII. BIBLIOGRAFÍA.