5 Iura Vasconiae | 269-340 | Fuentes de la Geografía de Estrabón

  • Inicio
  • /
  • 5 Iura Vasconiae | 269-340 | Fuentes de la Geografía de Estrabón
05 Oct 2017
Páginas: 269-340
Resumen:

Autoreak lehen zatian Estrabonen (K. a. 27-25 inguruan) Geografiaren ezauga- rriak aztertzen ditu. Lehenik deskribatzen eta finkatzen ditu obraren edukia, idaz- ketaren data, literatur generoa, helburu eta jasotzaileak, edizio eta itzulpenak. Bestetik, Estrabonen pentsaera ulertzen lagunduko duten zenbait argibide ema- ten du, hala nola, hark nola ulertzen dituen zibilizazio eta basakeria kontzeptuak, edo Erromatar Inperioarekiko duen jarrera. Bigarren zatian Geografiaren iturriak dauzka aztergai, horietan bereiziko ditu tratatu zientifikoak eta literatur lanak, periploak, ibilbideak, informe pribatu nahiz ofizialak, eta material kartografikoa. Azkenik, Estrabon inspiratu zuten geografo eta historialariak aztertuko ditu.

Sumario:

I. ESTRABÓN Y SU GEOGRAFÍA. 1. Datos biográficos. 2. La Geografía de Estrabón. 2.1. Título y contenido. 2.2. Fecha de composición. 2.3. Género literario. 2.4. Objetivos y destinatarios de la Geografía. 2.5. Tradición manuscrita. 2.6. Ediciones. 2.7. Traducciones, comentarios y otros instrumentos de trabajo. 3. Algunos puntos de referencia para la interpretación de Estrabón. 3.1. El mundo de Estrabón. 3.2. Ideas etnográficas de Estrabón. 3.3. Conceptos de civilización y barbarie. 4. Actitud de Estrabón ante el Imperio romano. II. FUENTES DE LA GEOGRAFÍA DE ESTRABÓN. 1. El problema. 2. Tipos de fuentes. 2.1. Tratados científicos y obras literarias. 2.2. Periplos. 2.3. Itinerarios. 2.4. Informes privados. 2.5. Informes oficiales. 2.6. Material cartográfico. 3. Geógrafos e historiadores. 3.1. Piteas. 3.2. Erastóstenes. 3.3. Artemidoro. 3.4. Polibio. 3.5. Asclepíades. 3.6. Posidonio. 3.7. César. 3.8. Timágenes. 3.9. Asinio Polión. 4. Utilización de las fuentes por Estrabón. 5. Conclusiones. III. BIBLIOGRAFÍA.