6 Iura Vasconiae | 425-460 | Hacienda real y haciendas forales en el País Vasco (siglos XVI-XVIII)

  • Inicio
  • /
  • 6 Iura Vasconiae | 425-460 | Hacienda real y haciendas forales en el País Vasco (siglos XVI-XVIII)
06 Oct 2017
Páginas: 425-460
Resumen:

Antzinako erregimenean Euskal Herriaren zerga berezitasunetako bat aldi berean errege ogasuna eta foru ogasuna zeudela zen, geografikoki desberdinak zirenak. Erregetzak jasotako diru sarrera arruntak anitzak izan ziren lurralde bakoitzean, lurralde bakoitzak lortutako salbuespen maila eta kronologia desberdina izan zen, eta foruko diru kutxetako zergak ere desberdinak izan ziren. Artikuluaren helburua errege eta foru ogasunen egitura eta eboluzioa eta fiskalitatearen eragin ekonomiko eta sozialak aztertzea da.

Sumario:

I. OBSERVACIONES PRELIMINARES. II. LA REAL HACIENDA. 1. Los ingresos. 1.1. Los ingresos ordinarios. 1.2. Las prestaciones en hombres. 2. La evolución de los ingresos de la real hacienda en los siglos XVI-XVIII. 3. La otra cara de la fiscalidad regia: la demanda de origen militar. III. LAS HACIENDAS FORALES. 1. De las juntas generales a las haciendas provinciales. 2. Nacimineto y consolidación de las haciendas forales. 3. Las transformaciiones del gasto en la segunda mitad del siglo XVIII. 4. Baja "presión fiscal", gran endeudamiento. IV. BIBLIOGRAFÍA.