6 Iura Vasconiae | 461-485 | Desarrollo práctico de la nueva fiscalidad: la hacienda foral de Navarra, 1841-2000

  • Inicio
  • /
  • 6 Iura Vasconiae | 461-485 | Desarrollo práctico de la nueva fiscalidad: la hacienda foral de Navarra, 1841-2000
06 Oct 2017
Páginas: 461-485
Resumen:

Nafarroako foru ogasunaren eboluzioa aztertzen du, Foruen aldaketa Legeatik gaur egun arte, diru-sarreren eta gastuaren ikuspegitik. Hiru etapa handi bereiz.ten ditu: a) ogasun liberala (1845-1936), 1876ko, 1927ko eta bigarren Erre.publikako Hitzarmenen eraginpean; b) foru ogasuna Frankismoaren garaian (1936-1977) eta Nafarroako industrializazioarekin izandako harremana; eta c) foru ogasuna erkidegoen Espainia demokratikoan. Giltza hitzak: Nafarroa. Foru ogasuna. Fiskalitatea. Legeria. Diru-sarrerak. Gas.tua. Aro Garaikidea.

Sumario:

I. HACIENDA FORAL Y HACIENDA LIBERAL (c. 1841-1936). 1. El ingreso: génesis y evolución de la "contribución foral". 2. El gasto: escaso, pero eficaz. II. LA FISCALIDAD NAVARRA DURANTE EL FRANQUISMO. 1. Los gastos y su impacto sobre un desarrollo económico retardado. 2. Presión fiscal e impuestos. III. EL TRIUNFO DEL FEDERALISMO FISCAL A LA NAVARRA, c. 1978-2000. IV. BIBLIOGRAFÍA CITADA.