Orriak: 503-507
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[503-507].pdf

La celebración del quinto centenario de la conquista e integración de Navarra en Castilla ha despertado el interés por afrontar varias cuestiones: el lugar que ocupó el viejo reino en el marco de la nueva Monarquía Hispánica, las relaciones mantenidas entre ambas partes y las consecuencias de dicho proceso de reformulación de su identidad en el contexto del Quinientos para la sociedad regnícola. Publicaciones como la que tenemos entre manos tratan de arrojar luz a este tipo de interrogantes mediante la unión de diferentes enfoques y siguiendo un método multidisciplinar.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 498-502
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[498-502].pdf

Iñaki Lasagabaster administrazio-zuzenbideko katedradunak asmatu egin du Euskal Herriko zuzenbide publikoari buruzko eskuliburu hau argitaratzearekin. Genero horretako estreinakoa izanik, beste gabe ere, albiste pozgarria da. Lehenik eta behin, XIX. mendeko konstituzionalismoa eta foruen krisia hartzen ditu aurrekaritzat eta 2008ra arteko aldi historiko guztiak zeharkatzen ditu. Liburuaren eduki nagusia euskal lurraldeen azterketa instituzionala da.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 498-502
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[498-502].pdf

Iñaki Lasagabaster administrazio-zuzenbideko katedradunak asmatu egin du Euskal Herriko zuzenbide publikoari buruzko eskuliburu hau argitaratzearekin. Genero horretako estreinakoa izanik, beste gabe ere, albiste pozgarria da. Lehenik eta behin, XIX. mendeko konstituzionalismoa eta foruen krisia hartzen ditu aurrekaritzat eta 2008ra arteko aldi historiko guztiak zeharkatzen ditu. Liburuaren eduki nagusia euskal lurraldeen azterketa instituzionala da.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 495-497
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[495-497].pdf

El estudio y edición de Jon Arrieta Alberdi (Eibar, 1951) del Escudo atribuido a Fontecha y Salazar se ha convertido en un texto imprescindible para conocer la experiencia foral de Bizkaia. El Escudo de la más constante fe y lealtad (del Muy Noble y Muy leal Señorío de Vizcaya) se publicó en 1749 dando luz al trabajo consultivo e interpretativo del Fuero de Bizkaia (1452). En un volumen de 1021 páginas, Arrieta explora minuciosamente el Escudo, lo ubica en su contexto histórico y elabora un exhaustivo análisis de su relevancia.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 495-497
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[495-497].pdf

El estudio y edición de Jon Arrieta Alberdi (Eibar, 1951) del Escudo atribuido a Fontecha y Salazar se ha convertido en un texto imprescindible para conocer la experiencia foral de Bizkaia. El Escudo de la más constante fe y lealtad (del Muy Noble y Muy leal Señorío de Vizcaya) se publicó en 1749 dando luz al trabajo consultivo e interpretativo del Fuero de Bizkaia (1452). En un volumen de 1021 páginas, Arrieta explora minuciosamente el Escudo, lo ubica en su contexto histórico y elabora un exhaustivo análisis de su relevancia.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 365-491
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[365-491].pdf

Frantziaren eta Espainiaren arteko muga Nafarroako eta Gipuzkoako lurretan aztertzeko Erregeak izendatu zuen Ofizial Jeneralen Brigadaren «Irizpena» dugu eskuartean. Hain zuzen ere, Frantziako armadak Konbentzio Gerran (1793-1795) egindako erasoaldiaren ondoriozko kalteak aztertzeko sortu zen aipatutako brigada, defentsak sendotzeko eta Donostia eta Hondarribiko gotorlekuen ohiko gune estrategikoak (baita Pasaiako Santa Isabel gaztelua ere) zein Nafarroako Iruñeko zitadela hobetzearren; horrez gain, Oiartzunen gotorleku bat sortzeko eginiko proposamena ere badu.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 365-491
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[365-491].pdf

Se ofrece el «Dictamen» elaborado por la Brigada de Oficiales Generales nombrada por el Rey para reconocer la frontera franco-española en tierras navarras y guipuzcoanas, tras los daños ocasionados por la incursión del ejército francés en la Guerra de la Convención (1793-1795), a fin de reforzar sus defensas y mejorar los puntos estratégicos tradicionales de sus Plazas fuertes de San Sebastián y Fuenterrabía (más la fortaleza de Santa Isabel, en Pasajes), y la navarra Ciudadela de Pamplona, y su propuesta de creación de una nueva Plaza fuerte en Oyarzun.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 341-362
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[341-362].pdf

Gaur egun Euskadi osatzen duten lurraldeen (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) eta Nafarroako Foru Komunitatearen berezko sistema juridiko espezifikoa da foraltasuna. Mendeetan zehar izandako bilakaera medio, Espainiako 1978ko Konstituzioak 1. xedapen gehigarriaren bitartez txertatu eta berariaz babesten duen honetara iritsi gara. Aipatutako xedapenak eskubide historikoen esapidea erabili zuen bi errealitateok identifikatzeko.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 341-362
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[341-362].pdf

La foralidad es un sistema jurídico propio y específico de los Territorios que engloban actualmente la realidad de Euskadi (Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y la Comunidad Foral de Navarra y ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta ser integrada y protegida específicamente por la Constitución Española de 1978 a través de la Disposición Adicional Primera, que adoptó el término de derechos históricos para identificar ambas realidades.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 251-340
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[251-340].pdf

Martin de Vizcay baxenabarrak 1621ean argitaratu zuen liburuan naturako Gaztelan eta Nafarroa Garaian eskubidea aldarrikatu zuen Bortuz beste aldeko jatorrizko biztanleentzat. Adierazten diren argudio historikoak eta juridikoak; halaber, biltzen dituen osagai heraldiko direla eta, idatzi hau interesgarria da historialarientzat. Ezagutzen dira antzinako bi argitalpen, frantseseraz itzulitako idatzi baten laburpena eta osatu gabeko eskuizkribuaren kopia gutxi batzuk. Lan hau aztertzen da antzinako liburu imprimatuaren ikuspegitik, tipografia eta argitaratze ekoizkin bezala.

irakurri gehiago
11 Ira 2018