Páginas: 403-446

Artikuluan Kataluniako Zuzenbide zibil propioaren eguneraketa berria aztertuko da, kontuan izanik, bereziki Espainiako Konstituzioa onartu ondoren izandako garapen legegilea. Bide horretan, kode zibil propioa lortzeko diseinatutako plangintza jarraitu da eta helburu horri begira lege bereziak onartu dira: historikotasunaren eta modernotasunaren ikuspegi bikoitzetik hasiz, eremu zibilean geure eskubide historikoa oinarri harturik, gizarte errealitatera egokituz; izan ere, tradizioaren bidetik sortzen dira gizartearen arazo berrienak konpontzeko neurri zehatzak.

Sumario:

I. LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL CATALÁN, DESDE LA COMPILACIÓN DE DERECHO CIVIL DE CATALUÑA HASTA EL VIGENTE CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA. II. EL DERECHO CIVIL CATALÁN CODIFICADO Y LA SISTEMÁTICA DE SUS INSTITUCIONES. III. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DINAMIZADORA DE LA REFORMA LEGAL PERMANENTE. IV. BIBLIOGRAFÍA

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 403-446

El artículo analiza la actualización más reciente del Derecho civil propio de Cataluña, habida cuenta de la evolución legislativa que se ha producido especialmente desde la aprobación de la Constitución española.

Sumario:

I. LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL CATALÁN, DESDE LA COMPILACIÓN DE DERECHO CIVIL DE CATALUÑA HASTA EL VIGENTE CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA. II. EL DERECHO CIVIL CATALÁN CODIFICADO Y LA SISTEMÁTICA DE SUS INSTITUCIONES. III. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DINAMIZADORA DE LA REFORMA LEGAL PERMANENTE. IV. BIBLIOGRAFÍA

leer más
03 Oct 2017