Páginas: 025-042

Jabetza, gizakia lurrarekin juridikoki lotzen duen oinarrizko instituzioa dugu. H arre man honen egitura eta forma aldatzen joan dirá historian zehar, eta, pixkanaka, indibidualismotik kolektibismora igaro gara. Lurraren gaineko jabetzari buruzko agiriek aditzera ematen duten bezala, harreman horretan presente daude, halaber, alderdi politikoa (gizakia lurrarekin lotzen dueña) eta metafisikoa (gizakia lur jakin batekin idcntifikat/eak sortzen dituen kultura eta nortasuna).

leer más
04 Oct 2017
Páginas: 025-042

I. EL MODELO DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA. 1. El modelo positivo. 1.1. La propriété en soi la propiedad en sí. 1.2. La tierra o le fonds objeto de propiedad. 2. La modélisacion normativa. 2.1. La modélisacion formal. 2.1.1. La propiedad pública. 2.1.2. La soberanía. 2.2. La modélisacion sustancial. II: LOS MODOS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA. 1. Los modos históricos de la propiedad de la tierra. 1.1. Exclusivismo y comunotarismo. 1.2.

leer más
25 Sep 2017