6 Iura Vasconiae | 709-748 | Rasgos generales del Convenio y el Concierto actuales

  • Inicio
  • /
  • 6 Iura Vasconiae | 709-748 | Rasgos generales del Convenio y el Concierto actuales
06 Oct 2017
Páginas: 709-748
Resumen:

Kontzertuaren eta Hitzarmenaren foru arauen ikuspegi orokorra azaltzen da, bien artean dauden berdintasunak etadesberdintasunak azpimarratuz. Ondorenaipatzen direnek eragin berezia dute: konstituzioaren esparruan sartzeak, beste autonomia erkidegoek duten finantzaketarekin dituzten desberdintasunek, foru lurraldeen zerga botereen azterketak eta Europako harmonizazioarekiko planteatzen dituen erronkek eta horien gain duen eraginak. Euskadiren kasuan, lurralde historikoen eta autonomia erkidegoaren artean dauden harreman bereziak zehaztu beharko dira, biak finantzatzeko. Gainera, Kontzerturako eta Hitzarmenerako indarreko araudiaren arabera, zerga-ahalmenari eragiten dioten mugak zehaztu beharko dira. Estatuari ekarpenak egiteko mekanismoak aztertzen dira, baita Estatuaren eta Euskadiko eta Nafarroako Erkidegoen artean dauden finantza-fluxuak ere.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. RASGOS COMUNES DEL CONCIERTO Y CONVENIO ECONÓMICO. III. RASGOS DIFERENCIALES DEL CONCIERTO Y DEL CONVENIO. IV. EL FUTURO DEL SISTEMA DE CONCIERTOS O CONVENIOS. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.