06 Urr 2017
Erantsitako artxiboa: PDF icon IURA 6_709-748-DelaHucha.pdf
Orriak: 709-748
Laburpena:

Kontzertuaren eta Hitzarmenaren foru arauen ikuspegi orokorra azaltzen da, bien artean dauden berdintasunak etadesberdintasunak azpimarratuz. Ondorenaipatzen direnek eragin berezia dute: konstituzioaren esparruan sartzeak, beste autonomia erkidegoek duten finantzaketarekin dituzten desberdintasunek, foru lurraldeen zerga botereen azterketak eta Europako harmonizazioarekiko planteatzen dituen erronkek eta horien gain duen eraginak. Euskadiren kasuan, lurralde historikoen eta autonomia erkidegoaren artean dauden harreman bereziak zehaztu beharko dira, biak finantzatzeko. Gainera, Kontzerturako eta Hitzarmenerako indarreko araudiaren arabera, zerga-ahalmenari eragiten dioten mugak zehaztu beharko dira. Estatuari ekarpenak egiteko mekanismoak aztertzen dira, baita Estatuaren eta Euskadiko eta Nafarroako Erkidegoen artean dauden finantza-fluxuak ere.

Sumarioa:

I. INTRODUCCIÓN. II. RASGOS COMUNES DEL CONCIERTO Y CONVENIO ECONÓMICO. III. RASGOS DIFERENCIALES DEL CONCIERTO Y DEL CONVENIO. IV. EL FUTURO DEL SISTEMA DE CONCIERTOS O CONVENIOS. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.