Argitaratzen du: FEDHAV


Argitalpenaren kodea: ISSN: 1699-5376

Urtea: 2009

Formatua: Aldizkaria

Laburpena:

Iura Vasconiae aldizkariaren 6. alean sartu ditugu 2008ko abenduaren 11n eta 12an Donostian eginiko VII. sinposioan aurkeztutako hitzaldiak. Honako hau izan zen sinposioaren hitzaldia: Euskal Herriko lurraldeetako Zuzenbide historikoa: Fiskalitatea. Ezaguna da mendebaldeko Europako erakunde politikoetan, handietan zein bigarren mailakoetan, fiskalitateak zer garrantzi duen. Lehenik, Erdi Aroan eta Aro Modernoan Euskal Herriko lurraldeek kokagune edo harremankide izan dituzten erreinuetan Ogasunak izandako bilakaeraren ezaugarriak aztertu ditugu. Ondoren, Nafarroan “Estatu” fiskalitatearen sorrera eta erreinuko zerga-estrategiak ezagutuko ditugu; baita Erdi Aroan Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko mendeko Ogasunek zuten funtzionamendua ere. Hirugarrenik, Aro Modernoko ogasunaren berezitasunetan murgilduko gara. Aro Garaikideari dagokionez, Ogasun tradizionalak erregimen liberala ezartzean izandako krisia jorratu dugu eta, amaitzeko, Kontzertuaren eta Hitzarmen ekonomikoaren erregimen bereziak aztertu ditugu. Varia sailean Ana Suyapa Fernández-Sanchok Gipuzkoako baserrien jabetzaren ondorengotza arautzeari buruz idatzitako artikulu bat eta Juan de Churrucak Estrabon eta Euskal Herriari buruz idatzitako beste bat sartu ditugu.

Sumarioa:

Lotura

Deskargatu artxiboa:

application/pdf icon IURA 06.PDF

Alt
Artikuloak
6 Iura Vasconiae | 005-006 | Sumario
6 Iura Vasconiae | 009-045 | Los desequilibrios de los repartimientos fiscales en la Corona de Castilla: el modelo de “el servicio del reino” en época de Carlos V
6 Iura Vasconiae | 047-068 | Rasgos generales de la evolución de la Hacienda moderna en el reino de Castilla (siglo XVII)
6 Iura Vasconiae | 069-087 | Les finances publiques en France du XIIIe au XVIIIe siècle: fiscalité et construction de l’état royal
6 Iura Vasconiae | 089-156 | Los orígenes medievales del impuesto sobre el patrimonio en la Francia bajomedieval
6 Iura Vasconiae | 157-217 | Génesis de la Fiscalidad de “Estado” en el Reino de Navarra (1150-1253).
6 Iura Vasconiae | 219-264 | Estrategias fiscales en el Reino de Navarra (1349-1387): el Estado perceptor
6 Iura Vasconiae | 265-328 | La Hacienda medieval en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya
6 Iura Vasconiae | 329-381 | La institución de control de la fiscalidad: la Cámara de Comptos
6 Iura Vasconiae | 383-424 | Mayorazgo, vinculaciones y economías nobiliarias en la Navarra de la Edad Moderna
6 Iura Vasconiae | 425-460 | Hacienda real y haciendas forales en el País Vasco (siglos XVI-XVIII)
6 Iura Vasconiae | 461-485 | Desarrollo práctico de la nueva fiscalidad: la hacienda foral de Navarra, 1841-2000
6 Iura Vasconiae | 487-513 | El fisco desde abajo: el impacto de las contribuciones directas sobre los patrimonios agrarios durante el siglo XIX
6 Iura Vasconiae | 515-646 | Caracterización y fundamentación jurídica de la Ley de 1841 y de los convenios de Tejada Valdosera (1877) y Calvo Sotelo (1927)
6 Iura Vasconiae | 647-708 | El concierto económico: génesis y evolución histórica
6 Iura Vasconiae | 709-748 | Rasgos generales del Convenio y el Concierto actuales
6 Iura Vasconiae | 751-848 | Estrabón y el País Vasco, I: Contexto de la información, marco geográfico y los montañeses de la Cordillera Cantábrica
6 Iura Vasconiae | 849-891 | La regulación sucesoria de la propiedad del caserío en el territorio histórico de Guipúzcoa
6 Iura Vasconiae | 893-901 | Curricula
6 Iura Vasconiae | 903-912 | Analytic Summary