Orriak: 089-156
Erantsitako artxiboa: PDF icon IURA6_89-154-AdotRigaudiere.pdf

Artikulu honek behe Erdi Aroko Frantziako ondasunaren gaineko zergaren ja.torriaren historiari heltzen dio. Garai hartan, zerga eredu berriak sortu zituzten eta ondorioz, mentalitate aldaketa gertatu zen. Ahalegin izugarria egin zuten on.dasuna zer zen definitzeko, eta ondasun higiezinak osatzen zituzten elementuak desberdintzeko parametroak ezar zitezen. Hirietan ideiak eta planteamenduak proposatu zituzten, eta aberastasunaren gaineko zergaren inguruan neurri ego.kiak hartzea lortu zuten. Hala, Estatuak abian jarritako fiskalitate berri bat sortu zuen, lorpen handirik gabe.

Sumarioa:

I. DEFINIR. II. EVALUAR. III. TASAR. IV. CONCLUSIÓN. V. BIBLIOGRAFÍA.

irakurri gehiago
Orriak: 089-156
Erantsitako artxiboa: PDF icon IURA6_89-154-AdotRigaudiere.pdf

El presente artículo aborda la historia de los orígenes bajomedievales del impuesto sobre el patrimonio en Francia. En esa época se crearon nuevos modelos fiscales que supusieron un cambio en la mentalidad de la época. Se realizaron grandes esfuerzos para poder definir qué se entendía por fortuna, con objeto de establecer parámetros que, por una parte, diferenciaran los elementos patrimoniales que componían los bienes muebles y, por otra, los bienes inmuebles.

Sumarioa:

I. DEFINIR. II. EVALUAR. III. TASAR. IV. CONCLUSIÓN. V. BIBLIOGRAFÍA.

irakurri gehiago