Orriak: 498-502
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[498-502].pdf

Iñaki Lasagabaster administrazio-zuzenbideko katedradunak asmatu egin du Euskal Herriko zuzenbide publikoari buruzko eskuliburu hau argitaratzearekin. Genero horretako estreinakoa izanik, beste gabe ere, albiste pozgarria da. Lehenik eta behin, XIX. mendeko konstituzionalismoa eta foruen krisia hartzen ditu aurrekaritzat eta 2008ra arteko aldi historiko guztiak zeharkatzen ditu. Liburuaren eduki nagusia euskal lurraldeen azterketa instituzionala da.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 498-502
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[498-502].pdf

Iñaki Lasagabaster administrazio-zuzenbideko katedradunak asmatu egin du Euskal Herriko zuzenbide publikoari buruzko eskuliburu hau argitaratzearekin. Genero horretako estreinakoa izanik, beste gabe ere, albiste pozgarria da. Lehenik eta behin, XIX. mendeko konstituzionalismoa eta foruen krisia hartzen ditu aurrekaritzat eta 2008ra arteko aldi historiko guztiak zeharkatzen ditu. Liburuaren eduki nagusia euskal lurraldeen azterketa instituzionala da.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 009-055
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura Vasconiae 13[9-55].pdf

Nafarroako Foru Berria edo Bilduma Zibila, Francoren diktadurako azken bilduma forala, tradizionalismo sakonak eta 1973ko egoera sozialarekin eta ekonomikoarekin bat ez zetorren praktikotasunik gabeko historizismoak osatzen dute. Beraz, aldarrikatu zen unetik geratu zen zaharkituta. Artikuluak iturri legegile honek sortu zen unetik gaur egunera arte izandako garapena ikertu du, zuzenbidearen doktrina eta praktikaren bidez, familia Zuzenbideak izandakoarekin alderatuz. Izan ere, familia Zuzenbidean dago Foru Berriari antzeman dakiokeen zaharkitze zantzurik nagusiena.

Sumarioa:

I. EL FUERO NUEVO, UNA COMPILACIÓN TRADICIONALISTA PARA UNA SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN (1973-1975). II. LOS ANACRONISMOS DE UN FUERO “VIEJO” ANTE LA NUEVA DEMOCRACIA (1976-1987). III. LA COMPILACIÓN EN LA ACTUALIDAD, ENTRE LA PRAXIS Y LA DOCTRINA. 1. Un ejemplo elocuente: el matrimonio civil, el matrimonio canónico y los matrimonios de otras religiones. 2. Las parejas de hecho, una realidad “de hecho”. 2.1. Las parejas de hecho y la legislación navarra. 2.2. Constitución de la pareja estable: requisitos. 2.3. Régimen interno de la pareja. 2.4. Derechos reconocidos por la Ley Foral 6/2000. 2.5. Cese o extinción de la pareja estable. 3. Reacción doctrinal navarra ante diversas leyes estatales de familia que inciden en el Fuero Nuevo. 3.1. La Ley 13/2005, de 1 de julio, que permite el matrimonio homosexual. 3.2. La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: HACIA LA REFORMA DEL FUERO NUEVO. V. BIBLIOGRAFÍA.

irakurri gehiago
09 Urr 2017