Orriak: 498-502
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[498-502].pdf

Iñaki Lasagabaster administrazio-zuzenbideko katedradunak asmatu egin du Euskal Herriko zuzenbide publikoari buruzko eskuliburu hau argitaratzearekin. Genero horretako estreinakoa izanik, beste gabe ere, albiste pozgarria da. Lehenik eta behin, XIX. mendeko konstituzionalismoa eta foruen krisia hartzen ditu aurrekaritzat eta 2008ra arteko aldi historiko guztiak zeharkatzen ditu. Liburuaren eduki nagusia euskal lurraldeen azterketa instituzionala da.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 498-502
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura14[498-502].pdf

Iñaki Lasagabaster administrazio-zuzenbideko katedradunak asmatu egin du Euskal Herriko zuzenbide publikoari buruzko eskuliburu hau argitaratzearekin. Genero horretako estreinakoa izanik, beste gabe ere, albiste pozgarria da. Lehenik eta behin, XIX. mendeko konstituzionalismoa eta foruen krisia hartzen ditu aurrekaritzat eta 2008ra arteko aldi historiko guztiak zeharkatzen ditu. Liburuaren eduki nagusia euskal lurraldeen azterketa instituzionala da.

irakurri gehiago
11 Ira 2018
Orriak: 009-055
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura Vasconiae 13[9-55].pdf

Nafarroako Foru Berria edo Bilduma Zibila, Francoren diktadurako azken bilduma forala, tradizionalismo sakonak eta 1973ko egoera sozialarekin eta ekonomikoarekin bat ez zetorren praktikotasunik gabeko historizismoak osatzen dute. Beraz, aldarrikatu zen unetik geratu zen zaharkituta. Artikuluak iturri legegile honek sortu zen unetik gaur egunera arte izandako garapena ikertu du, zuzenbidearen doktrina eta praktikaren bidez, familia Zuzenbideak izandakoarekin alderatuz. Izan ere, familia Zuzenbidean dago Foru Berriari antzeman dakiokeen zaharkitze zantzurik nagusiena.

Sumarioa:

I. EL FUERO NUEVO, UNA COMPILACIÓN TRADICIONALISTA PARA UNA SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN (1973-1975). II. LOS ANACRONISMOS DE UN FUERO “VIEJO” ANTE LA NUEVA DEMOCRACIA (1976-1987). III. LA COMPILACIÓN EN LA ACTUALIDAD, ENTRE LA PRAXIS Y LA DOCTRINA. 1. Un ejemplo elocuente: el matrimonio civil, el matrimonio canónico y los matrimonios de otras religiones. 2. Las parejas de hecho, una realidad “de hecho”. 2.1. Las parejas de hecho y la legislación navarra. 2.2. Constitución de la pareja estable: requisitos. 2.3. Régimen interno de la pareja. 2.4. Derechos reconocidos por la Ley Foral 6/2000. 2.5. Cese o extinción de la pareja estable. 3. Reacción doctrinal navarra ante diversas leyes estatales de familia que inciden en el Fuero Nuevo. 3.1. La Ley 13/2005, de 1 de julio, que permite el matrimonio homosexual. 3.2. La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: HACIA LA REFORMA DEL FUERO NUEVO. V. BIBLIOGRAFÍA.

irakurri gehiago
09 Urr 2017
Orriak: 535-681
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura 8_535-681-Jimeno.pdf

Gaztelako Felipe II.a (nafarroako IV.a) eta Fernando de Espinosa, Iruñeko go- torlekuaren alkatearen arteko gutunak biltzen dira, 1570 eta 1587 urteen arte- koak. Bertan gai ezberdin jorratzen dira: alkatearen bizipenak, erretordearekin harremanak, gotorlekuaren eraikuntza, bere antolaketa, segurtasuna, espioitza eta fronteraren bigilantzia, eta gotorlekuaren eta soldaduen gastuei aurre egiteko arazo ekonomikoak.

Sumarioa:

I. INTRODUCCIÓN. II. CORPUS DOCUMENTAL. III. BIBLIOGRAFÍA.

irakurri gehiago
09 Urr 2017
Orriak: 647-708
Erantsitako artxiboa: PDF icon IURA 6_647-708-Jimeno.pdf

Azken gerra karlistan (1872-1876) izandako foru abolizioaren ondoren, Gober.nu Zentraleko presidente Cánovas del Castillok, Kontzertu Ekonomikoa nego.ziatu zuen bizkaiko Diputazioarekin (1878), eta ondoren Araba era Gipuzkoako Diputazioak atxiki zitzaizkion. Foraltasunaren hondar garrantzitsu bati eustea lortu zuten. Lurralde bakoitzean Estatuari eman beharreko diru sarreren kopuru bat ezarri zuten, zerga handi bakoitzari zegokionez. Gobernu Zentralari eman beharreko osotasun horri kupoa esango zitzaion. Kontzertu historikoa 1887an, 1894an, 1906an eta 1925ean berritu zuten.

Sumarioa:

I. INTRODUCCIÓN. II. ANTECEDENTES REMOTOS. III. EL CONVENIO DE BERGARA Y SUS CONSECUENCIAS. IV. LA IMPOSICIÓN DE LA UNIDAD CONSTITUCIONAL (1876) Y EL NACIMIENTO DE LOS CONCIERTOS ECONÓMICOS (1878). 1. La imposición de la unidad constitucional. 2. El residuo del Concierto Económico (1878). 3. El complicado afianzamiento legal de la institución. 3.1. Real Orden de 23 de noviembre de 1878. 3.2. Real Decreto del 4 de noviembre de 1879. 3.3. El Concierto en peligro (1880-1882). 4. Ley provincial del 29 de agosto de 1882. 5. Las Conferencias de Diputaciones y la preparación de la renovación del Concierto. V. LAS RENOVACIONES DEL CONCIERTO ECONÓMICO. 1. El período de la primera renovación (1887-2894). 1.1. Primera renovación (1887). 1.2. Nuevos ataques al Concierto: Reales Órdenes de 1 de septiembre de 1890 y de 8 de agosto de 1891. 1.3. Germán Gamazo y la revisión del Concierto. 2. El período de la segunda renovación (1894-1906). 2.1. El tercer Concierto Económico (Real Decreto de 1 de febrero de 1894). 2.2. Recargos ajenos al Concierto de 1894. 3. El período de la tercera renovación (1906-1925). 3.1. El cuarto Concierto Económico (Real Decreto de 13 de diciembre de 1906). 3.2. Real Decreto de 23 de octubre de 1913. 3.3. Real Decreto de 6 de marzo de 1919. 3.4. Real Decreto de 28 de julio de 1920. 4. El período de la cuarta renovación (1925-1936). 4.1. Cuarta renovación (1925). 4.2. Vigencia de los Conciertos Económicos durante la II República. VI. GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO. 1. El General Franco suprime los Conciertos Económicos de Gipuzkoa y Bizkaia y mantiene el de Álava. 2. Revisiones del Concierto alavés (29 de febrero de 1952 y 26 de noviembre de 1976). 3. Intentos fallidos de recuperación de los Conciertos Económicos de Gipuzkoa y Bizkaia en la etapa final de la Dictadura. 4. Los primeros pasos dados en la Transición. VII. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978). 1. Los derechos históricos como título para la disposición de una Hacienda propia en el País Vasco. 2. La naturaleza política y jurídica de los derechos históricos vascos. 3. El Concierto Económico, el derecho histórico por excelencia. VIII. EL ESTATUTO DE GERNIKA. IX. LA LEY DE CONCEIRTO ECONÓMICO DE 1981. X. BIBLIOGRAFÍA.

irakurri gehiago
Orriak: 033-066
Erantsitako artxiboa: PDF icon 04_IURA[33-66]_Fedhav.pdf

Euskal Herriko udalerri eta lurraldeetako foruetan manu asko daude jasota hiribildu eta hirien edo lurraldearen defentsa arautzen dutenak. Ondorengo kontzeptu hauek aztertuko ditugu: armada (fonsado edo hueste) direlakoak (espedizio militarrera joateko betebeharra), zamalkada (etsaiaren lurretan zaldiarekin egindako kanpaina.

Sumarioa:

I. INTRODUCCIÓN. II. DELIMITACIONES CONCEPTUALES. 1. Fonsado o hueste y cabalgada. 2. Apellido. III. FONSADO O HUESTE Y CABALGADA EN LOS FUEROS LOCALES Y TERRITORIALES. 1. Antecedentes. 2. Fueros locales. 2.1. Premisas desde la crítica iushistórica. 2.2. Privilegios y exenciones en torno a la hueste. 3. Textos territoriales. 3.1. Fuero General de Navarra. 3.2. Textos forales vizcaínos. 3.3. Derecho territorial alavés. IV. EL APELLIDO EN LOS FUEROS LOCALES Y TERRITORIALES. 1. Fueros locales. 2. Textos territoriales.   V. HACIA UN EJÉRCITO PERMANENTE. VI. BIBLIOGRAFÍA.

irakurri gehiago
05 Urr 2017