13 Iura Vasconiae | 289-321 | Trascendencia de la cooperación judicial europea en materia civil en el Derecho privado de los estados miembros y sus entes territoriales

  • Inicio
  • /
  • 13 Iura Vasconiae | 289-321 | Trascendencia de la cooperación judicial europea en materia civil en el Derecho privado de los estados miembros y sus entes territoriales
09 Oct 2017
Páginas: 289-321
Resumen:

Askatasun-, segurtasun- eta justizia-espazioaren testuinguruan, elkarlan judiziala bereziki dinamikoa izaten ari da eremu zibilari dagokionez. Horri esker, Europar Batasunak Europa osorako tresnak sortu ditu aurrez kide diren estatuen eskumenekoak ziren Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko hainbat arau bateratuz. Argi dago tresna europar horiek esanguratsuak izango direla barne-lege gatazkak konpontzeko.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO III. IMPACTO DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL DERECHO PRIVADO DE LOS ESTADOS MIEMBROS. IV. FINES DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL. V. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL. VI. HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL. 1. Principio de reconocimiento mutuo. 2. Armonización / unificación del Derecho Privado europeo. VII. EFECTO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EUROPEA EN MATERIA CIVIL EN EL DERECHO PRIVADO DE LOS ENTES SUBESTATALES. VIII. CONCLUSIÓN. IX. BIBLIOGRAFÍA.