13 Iura Vasconiae | 487-503 | Cuestiones problemáticas en las principales instituciones civiles de Navarra: parte general

  • Inicio
  • /
  • 13 Iura Vasconiae | 487-503 | Cuestiones problemáticas en las principales instituciones civiles de Navarra: parte general
09 Oct 2017
Páginas: 487-503
Resumen:

Sarreran Nafarroako herritarrek eta profesional askok Zuzenbide zibilaren inguruan duten ezjakintasuna azpimarratu da eta ondoren, zuzenbide nafarraren iturriak aztertu dira: legearen azterketak Bildumako arauak Foru Parlamentuak onartutakoei egokitu beharra erakutsi du, Nafarroan ezarri beharrekoekiko loturaren aukera sortuz, bai zuzenbide osagarriaren bai europarraren kasuan. Era beran, contra legem izaera eta iturrien mailakatzean duen kokapena aztertuz, ohitura eta zuzenbide osagarria ere aztertu dira. Nafar zuzenbidearen oinarriei dagokienez, aldeen arteko harreman “asimetriko”-en egoerari dagokionez, vienze foru paramentua berrikertu beharra aipatu dute. Azkenik, Nafarroako foru izaera zibila eta ekintzen preskripzioa ere nabarmendu dira. Azken alderdiak, bereziki ekintza pertsonalei dagokienez, berehalako eguneraketa behar duela aipatu dute. Foru Berriaren aldaketa integrala egin behar dela da azken gogoeta.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. LAS FUENTES DEL DERECHO CIVIL DE NAVARRA. 1. La Ley. 2. La costumbre. 3. El derecho supletorio. 4. Otros supuestos. III. PRINCIPIOS DEL DERECHO NAVARRO. 1. Paramiento. 2. Los principios generales. 3. Otros principios generales en el ejercicio de los derechos. IV. LA CONDICIÓN CIVIL FORAL DE NAVARRO. V. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES. 1. Idea general. 2. Prescripción general. 3. Plazos especiales de prescripción. 3.1. Prestación de servicios. 3.2. Títulos ejecutivos. 3.3. Acción hipotecaria. 4. Interrupción de la prescripción. VI. CONSIDERACIÓN FINAL.