11 Iura Vasconiae | 071-118 | El Concierto Económico: concepción, negociación y críticas

09 Urr 2017
Erantsitako artxiboa: PDF icon iura11[71-118]_fedhav.pdf
Orriak: 071-118
Laburpena:

1878. urtean sortu zenez geroztik, ibilbide gorabeheratsua izan du Kontzertu Ekonomikoak. 1980. urtean, artikulu honen egileak, artean Eusko Jaurlaritzako Ekonomiako Sailburua zelarik, estatuko batzordearekin Kontzertu berria hitzartzea lortu zuen euskal Negoziazio-Taldeko burua izateko ohorea izan zuen. Metodologia berritzailea erabili zen horretarako, Gernikako Estatutuak jasotzen duen definizioan oinarrituta. Negoziazioa luzea, gogorra eta konplexua izan zen, hogei oztopo nagusiri aurre egin behar izan ziona. Mugarri hori gaindituta, 1981. urtean argitara irten zen Kontzertua, eta berarekin Euskadi eta Estatuaren arteko adostasun erabakigarria lortu zen. Zoritxarrez, azken bolada honetan orduko hitzarmena, munta handikoa eta positiboa izan zena, askotariko eraso eta kritikak jasaten ari da, ezjakintasunean eta estereotipo hutsetan oinarrituta, eta baita gezur beltzetan ere. Horiei guztiei aurre egin behar zaie adostutako sistema kontzertatua babestu ahal izateko, Euskadiren oraina eta geroa bermatzeko ezinbestekoa baita.

Sumarioa:

I. LA GESTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO. 1. Gestación del Concierto Económico de 1981. 2. La negociación del Concierto por el Consejo General Vasco en 1979. 3. La negociación del Concierto Económico tras la constitución del Gobierno Vasco en 1980. 4. Los negociadores del Concierto Económico de 1981. 5. El desarrollo de la negociación con la representación estatal. 6. Una negociación con cuatro niveles diferentes. 7. El acto formal de la firma del acta del concierto. 8. La negociación de la tramitación legislativa del concierto económico, en un contexto muy difícil. 9. La clave del éxito negociador. II. LAS CLAVES CONCEPTUALES DEL CONCIERTO DE 1981. 1. Naturaleza del Concierto de 1981: un pacto decisivo. 2. El Concierto de 1981 fue también un acto de fe. 3. La gran transcendencia del Concierto Económico. 4. Los cinco pilares de un Concierto Económico de nueva planta. III. LOS ESCOLLOS MÁS DIFÍCILES DE LA NEGOCIACIÓN. 1. Los veinte escollos más difíciles de una negociación muy compleja. 1.1. Siete escollos políticos. 1.2. Seis escollos hacendísticos / tributarios. 1.3. Seis escollos sobre la aportación de la Comunidad Autónoma Vasca al Estado. 1.4. Un escollo legislativo. IV. LA METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DEL CUPO. 1. El cálculo de la cantidad a pagar al Estado: el Cupo. 2. La actualización anual del Cupo y la liquidación final. 3. La importancia decisiva del Cupo. V. LOS ATAQUES Y CRÍTICAS AL CONCIERTO ECONÓMICO. VI. CONCLUSIÓN. VII. BIBLIOGRAFÍA.