Argitaratzen du: FEDHAV


Argitalpenaren kodea: ISSN: 1699-5376

Urtea: 2014

Formatua: Aldizkaria

Laburpena:

Iura Vasconiae aldizkariaren 11. ale honetan daude jasota Euskal Herriko lurraldeetako Zuzenbide historiko eta autonomikoaren XII. sinposioan aurkeztutako hitzaldiak. Sinposioaren gaia autogobernuak gerra zibila hasi zenetik 1978an Espainiako Konstituzioan onartu zuten arte izandako bilakaera izan zen. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko gaur egungo egoera instituzionala, bakoitza bere argi-itzalekin, trantsizioaren lehen urteetan izandako gertakarietan dago oinarrituta. Erbesteko Euskal Gobernuaren legitimotasuna babes hartuta, 1976-1979 urteetako ahalegin handienak Gipuzkoako eta Bizkaiko kontzertu ekonomikoa berreskuratzera eta Arabakoari eustera bideratu ziren. Etorkizun autonomikoa prestatu beharra zegoen, behin-behineko egitura instituzional bat ezarrita eta egitura hark lagundu egin behar zuen, batetik, herrialdea normalizatzen eta, bestetik, 1978ko Estatuko Konstituzio berriaren eztabaidan Euskal Herriko lurraldeen estatus berezia babesten. Nafarroak, aldiz, eutsi egin zion hitzarmen ekonomikoari eta 1841eko abuztuaren 16ko Legean oinarritutako araubideari. Konstituzioak aukera eman zuen bi erkidegoek estatus berezia izan zezaten, lehen xedapen gehigarriaren bidez. Aldizkariak, horrez gain, Varia ataleko bi artikulu, erreseina bat eta María Ángeles Larreari eskainitako In memoriam bat ere baditu.

Sumarioa:

Lotura

Deskargatu artxiboa:

application/pdf icon Completo interactivo Iura_11_interactivo.pdf

Alt
Artikuloak
11 Iura Vasconiae | 005-006 | Sumario
11 Iura Vasconiae | 009-032 | El gobierno de Jose Antonio Agirre en el exilio (1936-1960)
11 Iura Vasconiae | 033-069 | Mantenimiento y renovación de los conciertos y convenios económicos durante el período de la Guerra civil a la Constitución (1936-1978)
11 Iura Vasconiae | 071-118 | El Concierto Económico: concepción, negociación y críticas
11 Iura Vasconiae | 119-130 | Regímenes preautonómicos alavés, gipuzkoano y bizkaino
11 Iura Vasconiae | 131-169 | Régimen preautonómico navarro. Los hechos y las ideas en la primera fase de la Transición de Navarra (1976-1979)
11 Iura Vasconiae | 171-221 | Los posicionamientos de la Diputación Foral de Navarra y de la derecha navarrista entre 1976 y 1978 en relación al debate preautonómico
11 Iura Vasconiae | 223-238 | El paso de la Disposición Adicional Primera por el Congreso
11 Iura Vasconiae | 239-386 | La Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978 en las Cortes
11 Iura Vasconiae | 387-407 | Los conceptos de nacionalidad y región en la Constitución de 1978
11 Iura Vasconiae | 411-531 | Las visitas "ad limina" en la diócesis de Pamplona (1585-1725)
11 Iura Vasconiae | 533-573 | Elementos identitarios en el Preámbulo y Título Preliminar de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra
11 Iura Vasconiae | 577-589 | Recensión a "La organización territorial del Estado en España. Del fracaso de la I República a la crisis del Estado autonómico (1873-2013)", de Joaquín Varela Suanzes y Santiago Muñoz Machado
11 Iura Vasconiae | 593-599 | In memoriam. María Ángeles Larrea Sagarmínaga (Usansolo, 19-5-1925-Bilbao, 23-4-2014)
11 Iura Vasconiae | 603-606 | Curricula
11 Iura Vasconiae | 609-613 | Analytic Summary
11 Iura Vasconiae | 617-619 | Normas de uniformidad para la presentación de texto originales en Iura Vasconiae