09 Urr 2017
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura 12[93-153]_fedhav.pdf
Orriak: 093-153
Laburpena:

Nafarroak Foru Erkidego izaera eskuratu zuenetik, hainbat erabaki hartu ditu Konstituzio Auzitegiak eta erabaki horiek eragin nabarmena izan dute autonomien Estatua birzentralizatze aldera eta foru-izaera inbaditze aldera. Nafarroaren Foru Hobekuntzak Autonomia Estatutu izaera berezia duen edo ez esateko sortutako polemika doktrinalak alde batera utzita, jurisprudentzia konstituzionalari begiratuko diogu Nafarroaren izaera juridikoa zehazteko. Nafarroak Foru Erkidego izaera eskuratzeko izandako ezohikoa prozesua, Hobekuntza erreformatzeko bideak eta foru-erregimena demokratizatzeko beharra aztertuko dugu. Nafarroako sistemaren arau instituzionalaren egitura sistematikoa hobetu egin behar dela uste dugu eta Euskal Autonomia Erkidegoan sartuko balitz horrek foru- erregimenari ekarriko lizkiokeen ondorioen alde gaude, betiere, Nafarroaren funtsezko erakundeak zainduz.

Sumarioa:

I. INTRODUCCIÓN. EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE COMUNIDAD FORAL. II. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DEL AMEJORAMIENTO DEL FUERO. III. LA VALORACIÓN ACTUAL DEL RÉGIMEN FORAL NAVARRO. IV. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.