09 Urr 2017
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura 12[155-183]_fedhav.pdf
Orriak: 155-183
Laburpena:

Lan honetan, berraztertu egin dugu Harmonizatzeko Lege Organikoaren proiektuak eta hura onartzea eragotzi zuen Auzitegi Konstituzionalaren 76/1983 epaiak Autonomien Estatutuaren bilakaeran zer esanahi izan duten. Lan honetan jaso dugu epai horretan oinarritutako doktrina araudiari lotutako berdintasunaren eta desberdintasunaren arteko tentsioari eta Konstituzioaren 150.3 artikuluan ezarritako lege harmonizatzaileei buruz. Eta aurkeztu ditugu ondoren izandako jardunbideekin alderatzeko elementuak ere; hain zuzen, krisi-une batean harmonizazioak beste bide batetik egitea ekarri duten jardunbideekin alderatzeko elementuak. Krisi-une horretan, badirudi Estatuko legegilea Merkatuek eskuratu berri duten botere faktikoarekin liluratuta dagoela.

Sumarioa:

I. INTRODUCCIÓN. II. EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ARMONIZACIÓN DEL PROCESO AUTONÓMICO. 1. Breve referencia al contexto histórico. 2. El pacto autonómico de 1981. 3. El contenido del proyecto y los recursos previos de inconstitucionalidad interpuestos contra él. III. LA STC 76/1983, DE 5 DE AGOSTO. 1. El fallo y sus consecuencias inmediatas: la Ley del proceso autonómico. 2. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la tensión entre igualdad y diversidad normativa. 3. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre las leyes interpretativas. 4. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre las leyes armonizadoras. 5. Recapitulación. IV. LO QUE HA VENIDO DESPUÉS: DE LA UNIDAD POLÍTICA A LA UNIFORMIDAD ECONÓMICA. 1. El nuevo contexto histórico. 2. La reforma de la Ley de bases de régimen local. 3. El desuso de la armonización propiamente dicha. 4. La emergencia de las armonizaciones atípicas o encubiertas. 5. El caso de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. V. EPÍ- LOGO. VI. BIBLIOGRAFÍA.