17 Iura Vasconiae | 379-418 | 21/2019 Foru Legeak Nafarroako Foru Berrian Ondasunei buruzko zuzenbidean egindako erreforma