Artikuloak
17 Iura Vasconiae | 005-006 | Sumarioa
17 Iura Vasconiae | 009-056 | Kodifikazioa, Kode zibila eta foru-zuzenbide zibilak
17 Iura Vasconiae | 057-134 | Aldaketa sozial eta ideologikoa Nafarroako Foru Zuzenbide Pribatuaren Konpilazioan. 1973ko tradizionalismotik 2019ko konstituzionalismora
17 Iura Vasconiae | 135-175 | Foru Berriaren erreformak (1975-2019)
17 Iura Vasconiae | 177-198 | Erreformaren hurbileko aurrekariak: 9/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa
17 Iura Vasconiae | 199-226 | Euskal Zuzenbide Zibila «aurrekari kronologikotzat»
17 Iura Vasconiae | 227-261 | Apirilaren 4ko 21/2019 Foru Legeak Foru Berriaren Atariko liburuan egindako erreforma
17 Iura Vasconiae | 263-296 | Iturriekin lotutako alderdietan Foru Berriari buruz historian zehar izandako iritziak, 21/2019 Foru Legearen erreformaren ostean
17 Iura Vasconiae | 297-313 | Nafarroako Foru Berriaren Lehenbiziko Liburuaren erreforma
17 Iura Vasconiae | 315-340 | Espainiako Kode Zibilaren oinordetza-araubidea erreformatzeko doktrina-proposamena
17 Iura Vasconiae | 341-378 | Foru Berriaren Bigarren Liburuaren erreforma: dohaintzak eta oinordetzak
17 Iura Vasconiae | 379-418 | 21/2019 Foru Legeak Nafarroako Foru Berrian Ondasunei buruzko zuzenbidean egindako erreforma
17 Iura Vasconiae | 419-463 | Foru Berriaren Betebeharren zuzenbidearen erreforma
17 Iura Vasconiae | 465-494 | Zuzenbide transnazionalari buruzko gogoetak Nafarroako Foru Berriaren erreforman
17 Iura Vasconiae | 495-524 | Legeen alorreko nazioarteko eta eskualde arteko gatazkak. Gatazka araua
17 Iura Vasconiae | 525-562 | Zer norabide jarraituko du Europako Zuzenbide zibilak?
17 Iura Vasconiae | 565-584 | Done Jakue bideko erromesei emandako babesa Nafarroako eta Gaztelako Erdi Aroko legedian eta legedia modernoan
17 Iura Vasconiae | 585-612 | Euskadiko eta Nafarroako Eskubide Historikoak Nazioarteko Tratatuei eta beste Akordioei buruzko 25/2014 Legean
17 Iura Vasconiae | 613-622 | Currícula
17 Iura Vasconiae | 623-632 | Analytic Summary
17 Iura Vasconiae | 633-637 | Normas originales