17 Iura Vasconiae | 419-463 | Foru Berriaren Betebeharren zuzenbidearen erreforma