8 Iura Vasconiae | 461-506 | Bizkaia en el torbellino jurídico, institucional y político de 1808 a 1814

09 Urr 2017
Erantsitako artxiboa: PDF icon Iura 8_461-506-Egibar.pdf
Orriak: 461-506
Laburpena:

1808ko uderatik aurrera Bizkaia espainiar konstituzionaltasunarekin aurkitzen da. Napoleondar-josebatarraren aurreikusteen aurrean, egoerak erabateko alda- keta ematen du 1810eko otsailean Bizkaiko Gobernua sortzen denean. Hau da kadiztarrak aurkitzen duena Bizkaia eransten saiatzen denean. Baino zuzenean egin ordez, bere eragileek Batzar Nagusi bat antolatzen dute 1812ko urrilan. Fernando VII.aren erabakiak 1814ko lorailan haren eraikuntza mozten du, eta lehengoko foru egituraren berreskurapena ekartzen du.

Sumarioa:

I. INTRODUCCIÓN. II. EL SISTEMA NAPOLEÓNICO. 1. El Consejo Provincial del Señorío. 1.1. Nacimiento y extinción. 1.2. Integrantes. 1.3. Régimen de funcionamiento. 1.4. Competencias. 1.5. Actividad. 2. El Consejo de Intendencia. 3. La administración de justicia. 4. El Consejero de Gobierno por Bizkaia. III. EL CONSTITUCIONALISMO GADITANO. 1. De la Junta de Gobierno a la Junta-Diputación. 1.1. Nacimiento y desaparición. 1.2. Integrantes. 1.3. Actividad. 2. La Junta General de 1812. 3. La Diputación General de 1812. 3.1. Integrantes. 3.2. Actividad. 4. La Diputación Provincial. 4.1. Nacimiento e integrantes. 4.2. Activida. IV. REPOSICIÓN DEL SISTEMA BIZKAINO. V. CONCLUSIONES. VI. FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIGRÁFICAS CITADAS.