Argitaratzen du: FEDHAV


Argitalpenaren kodea: ISSN: 1699-5376

Urtea: 2011

Formatua: Aldizkaria

Laburpena:

Iura Vasconiae aldizkariaren 8. alean Euskal Herriko lurraldeetako Zuzenbide historiko eta Autonomikoaren IX. sinposioan aurkeztutako hitzaldiak jaso ditugu. Hau izan zen sinposioaren izenburua: Euskal Herria lehen konstituzionalismo espainiarrean (1808-1814). Frantziako militarren presentziak garai bateko Euskal Herriaren lurraldeetan izandako eragin politikoa eta Espainiako Monarkiaren eremu estrategiko horretan Baionako eta Cádizko proiektu konstituzionalek izandako eragina aztertu da. Izan ere, aldaketa politiko-administratibo sakon eta azkarrak ekarri zituzten, artean, Konstituzio historiko propioa indarrean zuela. Foraltasunaren zoria markatuta gelditu zen 1808tik 1814ra. Aldizkaria Documenta Saileko bi artikulu eta Juan Churruca Arellanori eskainitako In memorian batekin osatu dugu.

Sumarioa:

Lotura

Deskargatu artxiboa:

application/pdf icon IURA_VASCONIAE_08_Fedhav.pdf

Alt
Artikuloak
8 Iura Vasconiae | 005-006 | Sumario
8 Iura Vasconiae | 009-039 | À propos de l’influence des Constitutions françaises depuis 1789 sur les premières Constitutions écrites de la Monarchie espagnole. L’exemple de l’ordonnancement territorial dans la Constitution de Bayonne (1808)
8 Iura Vasconiae | 041-062 | Leyes fundamentales y Constitución de la Monarquía española de 1812
8 Iura Vasconiae | 063-167 | Discursos en torno a la Constitución histórica de Navarra hasta 1813. Origen del concepto y adaptaciones a un contexo cambiante
8 Iura Vasconiae | 169-203 | Los Fueros vascos en la Constitución de Bayona. Antecednetes políticos e ideológicos. Resultados
8 Iura Vasconiae | 205-279 | Los diputados vascos en las Cortes de Cádiz. Tres lecturas diferentes de la relación entre fueros y constitución
8 Iura Vasconiae | 281-324 | Navarra ante el nuevo fenómeno constitucional: el gobierno del último reino peninsular entre 1808 y 1814
8 Iura Vasconiae | 325-384 | Las instituciones del Reino de Navarra en el primer constitucionalismo español (1808-1814). Navarra en el debate sobre la constitución histórica española
8 Iura Vasconiae | 385-460 | El gobierno de Gipuzkoa: entre la tradición y el cambio (1808-1814)
8 Iura Vasconiae | 461-506 | Bizkaia en el torbellino jurídico, institucional y político de 1808 a 1814
8 Iura Vasconiae | 507-532 | Álava y sus instituciones durante la ocupación napoleónica y la Guerra de la Independencia (1808-1815)
8 Iura Vasconiae | 535-681 | Correspondencia entre Felipe II de Castilla (IV de Navarra) y Fernando de Espinosa, alcaide de la ciudadela de Pamplona (1570-1587)
8 Iura Vasconiae | 683-727 | Intento de incorporación al patrimonio real de los derechos reales existentes en el Señorío de Vizcaya. El Memorial de 1714
8 Iura Vasconiae | 729-733 | In Memoriam. Juan Churruca Arellano (1923-2011)
8 Iura Vasconiae | 735-741 | Curricula
8 Iura Vasconiae | 743-752 | Analytic Summary