9 Iura Vasconiae | 463-476 | 1839, 1841 y 1978: nota sobre hitos y paradojas de los Derechos Históricos de Euskal Herria

09 Urr 2017
Orriak: 463-476
Laburpena:

Euskal Herriko foralitate publikoa historian zehar gure testu juridiko eta konstituzional guztietan indarrean egon da beti. Ikerketa labur honetan 1839ko urriaren 25ko Legearen eta 1841 Lege itunduaren berezitasun batzuen azterketa egingo da, eta eurek 1978ko indarrean dagoen Espainiako Konstituzioan duten trataera (haien indargabetzea ala jadanekotasun asimetrikoa) aztertuko da.

Sumarioa:

I. BREVE APUNTE INTRODUCTORIO. II. LAS LEYES DE 1839 Y 1841 Y SU VIGENCIA ASIMÉTRICA. III. LOS DERECHOS HISTÓRICOS EN EL CONTEXTO ACTUAL. IV. BREVE REFERENCIA A LA JURISPRUDENCIA. V. RECAPITULACIÓN. VI. NOTA BIBLIOGRÁFICA.