Páginas: 341-362

Gaur egun Euskadi osatzen duten lurraldeen (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) eta Nafarroako Foru Komunitatearen berezko sistema juridiko espezifikoa da foraltasuna. Mendeetan zehar izandako bilakaera medio, Espainiako 1978ko Konstituzioak 1. xedapen gehigarriaren bitartez txertatu eta berariaz babesten duen honetara iritsi gara. Aipatutako xedapenak eskubide historikoen esapidea erabili zuen bi errealitateok identifikatzeko.

leer más
11 Sep 2018
Páginas: 341-362

La foralidad es un sistema jurídico propio y específico de los Territorios que engloban actualmente la realidad de Euskadi (Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y la Comunidad Foral de Navarra y ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta ser integrada y protegida específicamente por la Constitución Española de 1978 a través de la Disposición Adicional Primera, que adoptó el término de derechos históricos para identificar ambas realidades.

leer más
11 Sep 2018