Páginas: 383-424

Nafarroan oinordetza ezartzea oinarrizkoa izan zen nobleen ogasunen antolake.tan, XVI. eta XVII. mendeetan. Lan honen asmoa leheneik, ezarpenak Nafa.rroan izan duen eboluzioa ikustea da –kopurua, egitura eta antolaketa ekono.mikoa, legeria–, eta ondoren, oinarrizkoa den beste alderdi bat azaldu nahi du, hain zuzen ere: nobleziaren zorpetzea, Aro Modernoan oinordekotza zutenek ondasunak hipotekatzeko edo saltzeko aukerak, eta beraien jarrerek Koroaren politika jakinekin izandako lotura estua.

Sumario:

I. ORÍGENES, LEGISLACIÓN Y EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DEL MAYORAZGO EN LA EDAD MODERNA. II. LA COMPOSICIÓN DE LOS VÍNCULOS. III. "MIENTRAS EL MUNDO FUERE MUNDO". ¿BIENES INALIENABLES? EL ENDEUDAMIENTO Y LA ENAJENACIÓN DE BIENES AMAYAROZGADOS. IV. CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.

leer más
06 Oct 2017
Páginas: 285-325

1512an Nafarroa konkistatu ondoren, erresuma puntu estrategiko bihurtu zen Gaztela eta Monarkia Frantziaren aurrean defendatzeko. Hori zela eta, Nafarroak gotorlekuak eraikitzeko hainbat plan prestatu zituen eta, aldi berean, tropa handiak hartzen zituen bere lurretan. Nafar gizartea ere aritu zen defentsa-lanetan, bai Nafarroa barruan, bai Europan zebiltzan gudarosteetan parte hartuz.

Sumario:

I. EL REINO Y LA REORGANIZACIÓN DE SU DEFENSA (SIGLOS XVI-XVII). 1. El organigramade la defensa. 2. La fortificación del reino. 3. Las tropas castellanas para la defensa del reino. II. LAS CONSECUENCIAS DE LA REORGANIZACIÓN. 1. El alojamiento de soldados y su repercusión. 2. Los navarros y las fortificaciones del reino. III. LOS NAVARROS Y SU PARTICIPACIÓN EN LA DEFENSA. 1. El reclutamiento de los navarros. 2. Los beneficiados.  IV. CONCLUSIONES. V. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
05 Oct 2017
Páginas: 185-223

XIX. mendearen lehenengo zatian herri, jauntxo, abokatu, fiskal eta epaileak zenbait familik jauntza zaharretatik zetozen errentak jasotzeko eskubideak eztabaidatzen zituztenean, Nafarroako Erreinu, Espainiako eta Europako historia izan zituzten baliabiderik erabilienak batzuen eta besteen argudioak justifikatzeko. Jauntza erregimenaren mantentze eta deuseztea ulertzeko Erdi-aroko Jauntzaren azterketa eta ezaugarriak ezinbestekoak dirá. Horregatik lan honen helburua Nafarroako Jauntza erregimenaren deusezte prozesua eta emaitzak jakitera ematea da, honek XV.

Sumario:

I. LA FORMACIÓN DE LOS SEÑORÍOS MEDIEVALES. II. LA CREACIÓN DE SEÑORÍOS EN EL SIGLO XV: 1. Las razones. 2. Las características de las concesiones. III. PROPIEDAD Y SEÑORÍOS EN LA NAVARRA MODERNA. IV. EL PROCESO DE ABOLICIÓN. V. EL ORIGEN DEL SEÑORÍO Y LA ABOLICIÓN DEL RÉGIMEN SEÑORIAL. VI. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
04 Oct 2017
Páginas: 383-424

La institución del mayorazgo en Navarra fue básica en la organización de las haciendas nobiliarias durante los siglos XVI y XVIII.

Sumario:

I. ORÍGENES, LEGISLACIÓN Y EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DEL MAYORAZGO EN LA EDAD MODERNA. II. LA COMPOSICIÓN DE LOS VÍNCULOS. III. "MIENTRAS EL MUNDO FUERE MUNDO". ¿BIENES INALIENABLES? EL ENDEUDAMIENTO Y LA ENAJENACIÓN DE BIENES AMAYAROZGADOS. IV. CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.

leer más
03 Oct 2017
Páginas: 285-325

Tras la conquista de Navarra en 1512, el reino pasó a convertirse en uno de los puntos estratégicos de la defensa de Castilla y de la Monarquía frente a Francia. Eso hizo que Navarra contara con diferentes planes para la construcción de fortalezas, al mismo tiempo que acogía importantes contingentes militares.

Sumario:

I. EL REINO Y LA REORGANIZACIÓN DE SU DEFENSA (SIGLOS XVI-XVII). 1. El organigramade la defensa. 2. La fortificación del reino. 3. Las tropas castellanas para la defensa del reino. II. LAS CONSECUENCIAS DE LA REORGANIZACIÓN. 1. El alojamiento de soldados y su repercusión. 2. Los navarros y las fortificaciones del reino. III. LOS NAVARROS Y SU PARTICIPACIÓN EN LA DEFENSA. 1. El reclutamiento de los navarros. 2. Los beneficiados.  IV. CONCLUSIONES. V. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
03 Oct 2017
Páginas: 185-223

Cuando durante la primera mitad del siglo XIX pueblos, señores, abogados, fiscales y jueces discutían sobre el derecho de determinadas familias a percibir rentas procedentes de los viejos señoríos, la Historia del reino de Navarra, de España y de Europa, fue un recurso habitual de unos y otros para justificar sus argumentos. Y es que, como bien sabían, la comprensión del régimen señorial, su perduración y su abolición pasaba por un análisis del señoríol medieval y de sus características.

Sumario:

I. LA FORMACIÓN DE LOS SEÑORÍOS MEDIEVALES. II. LA CREACIÓN DE SEÑORÍOS EN EL SIGLO XV: 1. Las razones. 2. Las características de las concesiones. III. PROPIEDAD Y SEÑORÍOS EN LA NAVARRA MODERNA. IV. EL PROCESO DE ABOLICIÓN. V. EL ORIGEN DEL SEÑORÍO Y LA ABOLICIÓN DEL RÉGIMEN SEÑORIAL. VI. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
26 Sep 2017