Páginas: 511-578

Estrabonen Geografia liburuetan egiten diren Euskal Herriko eskualdeen ingu- ruko deskripzioak aztertzen du lanak. Testuen eta itzulpenen inguruko azterketa egiten da eta baita obraren mamiarena ere; egungo Euskal Herrian bizi ziren herrialde ezberdinen inguruko berriak ematen dira. Azken zatian lurraldearen administrazio erromatarra aztertzen da.

Sumario:

I. EL VALLE MEDIO DEL EBRO Y LOS PIRINEOS OCCIDENTALES. 1. Contexto y texto. 2. Observaciones sobre el texto y la traducción. 3. Noticias sobre los vascones. 4. Noticias sobre ciudades vasconas. II. LA SITUACIÓN DEL TERRITORIO DE LOS VÁRDULOS. 1. Observaciones sobre el texto y la traducción. 2. Observaciones sobre el contenido. III. NOTICIAS VARIAS DISPERSAS CON POSIBLE REFERENCIA AL PAÍS VASCO PENINSULAR. Deficiencias del factor humano. IV. AQUITANIA. 1. Aquitania y la peculiaridad de su población. 1.1. Contextos.  1.2. Textos. 1.3. Observaciones sobre los textos y la traducción. 1.4. Observaciones sobre el contenido. 1.4.1. Datos geográficos. 1.4.2. Divisiones de la Céltica. 1.4.3. Diferencias entre aquitanos y galos. 1.4.4. Semejanza de los aquitanos con los iberos. 2. Las tierras y los pueblos de Aquitania. 2.1. Contexto y texto. 2.2. Observaciones sobre el texto y la traducción. 2.3. Observaciones sobre el contenido. 2.3.1. La calidad del terreno. 2.3.2 Las minas de los tarbelos. 2.3.3. Los pueblos. 2.3.4. El ius Latii. V. LA ADMINISTRACIÓN ROMANA. 1. El efecto civilizador de la conquista. 1.1. Contexto y texto. 1.2. Observaciones sobre el texto y la traducción. 1.3. Observaciones sobre el contenido. 2. La reorganización de las provincias de Hispania.  2.1. Contexto y texto. 2.2. Observaciones sobre el texto y la traducción. 3. Terminología administrativa. 4. La división territorial. VI. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 479-507

Europar Batasunak eskualdeekin azaltzen duen «itsutasuna» bere baitan nagusi den autonomia instituzional edo konstituzionalaren printzipioarekin lotu izan da. Printzipio horren arabera, estatu kide bakoitzak nahi bezala egitura dezake bere burua eBk ezartzen dituen obligazioak betetzen baldin baditu; ez hori bakarrik, eBko erakundeek ez dute estatuen barne antolaketari buruzko inolako FeDHaV Las RegIones ConstItUCIonaLes aUtónomas interpelazio ahalmenik.

Sumario:

I. REGIONALISMO EMERGENTE EN LA UE. 1. Regionalismo, Cohesión, Cooperación Interregional, Gobernanza. 2. Evolución Institucional del Regionalismo en la UE. 3. La condición paradójica de los entes infraestatales en la UE. 4. La búsqueda de un status especial para las regiones. 5. Principios sobre los que se apoya la política del reconocimiento. II. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTATUS ESPECIAL DE LAS REGIONES CONSTITUCIONALES AUTÓNOMAS. 1. La denominación del status especial: regiones constitucionales autónomas. 2. Fundamento jurídico del status especial. 3. Las implicaciones de un estatus especial. III CONCLUSIÓN.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 449-476

Gaur egungo Kanadak identitate pluraltasun adierazpenen tipologia osatzen du: nazioak, herriindigenak, berrikiheldutakoetorkinak, hizkuntzaaniztasuna, erlijio dibertsitatea, polijuridikotasuna, eta abar. Konplexutasun horren kudeaketaren ezaugarria bide baketsuak erabiliz egin dela eta prozesu demokratikoak etengabe erabili direla da. Hiritartasun pluralaren ideia izan da prozesu horien grabitate zentroa, baina ideia horren oinarriak adiera bakarra baino gehiago du eta bere atzean hainbat ikuspegi teoriko ezkutatzen dira aldi berean.

Sumario:

I. EL MULTICULTURALISMO CANADIENSE COMO MARCO DE REFERENCIA GENERAL. II. LA COMISIÓN BOUCHARD-TAYLOR EN LA POLÍTICA QUEBEQUENSE DE LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD IDENTITARIA. III. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL INTERCULTURALISMO QUEBEQUENSE Y EL MULTICULTURALISMO CANADIENSE. IV. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 429-447

Federalismoaren bi tradizio garatu dira Kanadan: bat, ikuspegi mononazional/ territorial batean oinarritutakoa, eta, bestea, politeya modu plurinazional batean ulertzen duena. Bi aldeak saiatu dira bestearen legitimitatea zalantzan jartzen; batzuk, kanadar integrazionista/zentralisten mesedetan, eta, besteak, Quebeceko separatista/soberanisten mesedetan. Kanadako federalismoari buruzko lanetan, Quebeceko adituek gaiaren inguruan egindako ekarpen mamitsuak alde batera utzi dira sarri.

Sumario:

I. INTRODUCTION. II AUTONOMIE ET NON-SUBORDINATION DES POUVOIRS. III. LE COMITÉ JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ. IV. LA COUR SUPRÊME DU CANADA. V. LA CENTRALISATION ET L'UNIFORMISATION: UNE TENDANCE LOURDE. VI. EN GUISE DE CONCLUSION. VII. BIBLIOGRAPHIE.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 407-427

Erregimen konstituzionalek gobernatzen duten taldeen baldintza aldakorretara egokitzen jakin behar dute. Kanadan aldaketa formalik apenas egin duten Konstituzioan, 1867an onartu zutenenik. Horrenbestez, epaitegiek eta, azken buruan, Kanadako gorte gorenak du Kanadako Konstituzioa poliki-poliki egokitzeko zeregin konplexua. nolanahi ere, Auzitegiak hartu dituen erabakien azterketak jakinarazi duenez, bilakaera hori zentralizazioaren bidean doa. Horrek arazoak sortuko dizkio Quebeci, autonomia juridikoa eta politikoa gorde nahi baititu.

Sumario:

INTRODUCTION. I. LA NATION QUÉBÉCOISE ET LA NAISSANCE DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE. II. LA NATION QUÉBÉCOISE ET L'ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE. III. LA NATION QUÉBÉCOISE ET LE CANADA DE 1982. IV. UNE NATION QUÉBÉCOISE DÉÇUE. V. CONCLUSION — QUEL AVENIR POUR LA NATION QUÉBÉCOISE? VI. BIBLIOGRAPHIE.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 387-404

Nel 1946 la Sicilia, in seguito ad una vicenda politica complicata da istanze indi- pendentiste, otteneva uno statuto di «speciale» autonomia regionale, reso norma costituzionale, nel 1947, dalla Costituzione Repubblicana. Lo statuto siciliano, traendo ispirazione dall’Estatut catalano del 1932, attraverso la mediazione del giurista G. Ambrosini, prendendo atto delle peculiarità storiche esistenti, rico- nosceva all’isola speciali poteri di autonomia, che la differenziavano dalle altre regioni a statuto «ordinario» previste dalla stessa Costituzione.

Sumario:
leer más
06 Oct 2017
Autoría: ROMANO, Andrea
Páginas: 355-383

Ponentzia honek Euskal eskubide historikoen eta eskoziar transferentzien iturri eta hausnarketa legalak eta politikoak laburbiltzen ditu, biak kasu «konstituzio- nalen» baitan; hurbilpen konparatua egin ahal izateko. Sistema hauen potentzial- tasunak soberania konpartituaren kontzeptua garatzeko elkarri errekonozimien- du konstituzionala eginez (britania Handian, Espainian eta Europar batasunean) azpimarratuko da.

Sumario:

I. FOREWORD. II A PIECE OF BASQUE HISTORY. III. SOVEREIGNTY 

&

  THE RULE OF LAW. IV. BASQUE HISTORICAL TITLES WITHIN THE SPANISH CONSTITUTION AND THE EC-EU CONTEXT. V. SOME CONCLUSIONS. VI. BIBLIOGRAPHY.

leer más
06 Oct 2017
Páginas: 339-353

Lan honetan, gaur egun eskoziak bizi duen egoera sozioekonomikoa, kulturala eta politikoa aztertuko dugu. Urteetan bizi izan duen bilakaera historikoak nazio gisa sendotu du eskozia, eta berezko ezaugarri bereziak aitortu dizkio. ezaugarri horiek ere bilakaera jasan dute denboraren joanarekin eta globalizazioak eta gizarte moderno zein konplexuek berekin ekarritako erronkekin, baina, dena den, eskoziak eutsi egin die bere ezaugarri eta balio kultural bereizgarriei.

Sumario:

I. INTRODUCTION. II. SCOTLAND. III. POLITICAL CONTEXT. IV. HEALTH. V. EDUCATION. VI. OTHER POLICY AREAS. VII. ECONOMIC CONTEXT. VIII. THE ENERGY ECONOMY. IX. A EUROPEAN ECONOMY? X. A LESS BRITISH SOCIETY? XI. THE CULTURAL ECONOMY. XII. CONCLUSION — CHANGES, WHAT CHANGES?

leer más
06 Oct 2017
Autoría: EDWARD, John