Páginas: 283-335

Ibarretxe Plana izeneko proposamenaren eta Kataluniako estatutuaren erre- formaren ostean, autonomia estatutuen bosgarren aldaketa etapa abiatu zen. nafarroan ere izan zuen isla horrek 2003. urtearen amaieran lOrAFnAren erreforma aztertzeko batzorde txostengilea sortu zenean. legegintzaldian zehar lanean aritu bazen ere, batzordea ez zen inolako emaitza praktikora iritsi eta ino- lako proposamenik ere ez zuen egin, maila txikiko hainbat akordio egon badau- den arren.

Sumario:

I. LA LEY ORGÁNICA DE REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA. 1. El reconocimento constitucional de los derechos históricos. 2. La actualización del régimen foral. 3. Las Bases de Reintegración y Amejoramiento. 4. El nuevo régimen foral. II. PROPUESTAS PARA EL CAMBIO NORMATIVO. 1. La ponencia parlamentaria. 2. Las propuestas de reforma formuladas por los Grupos Parlamentarios constitucionalistas. 2.1. Unión del Pueblo Navarro (UPN). 2. Partido Socialista de Navarra (PSN). 2.3. Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN). 2.4. Izquierda Unida (IU). 3. Las propuestas presentadas por los Grupos Parlamentarios nacionalistas. 3.1. Aralar. 3.2. Eusko Alkartasuna (EA). 3.3. Partido Nacionalista Vasco (PNV). 3.4. Nafarroa Bai. 4. Acuerdos mínimos. 5. Final de la Ponencia sobre Autogobierno. III. NEGOCIACIÓN DE UNA NUEVA REFORMA PARCIAL. IV. BIBLIGORAFÍA.

leer más
06 Oct 2017
Páginas: 257-282

Euskal Autonomia Erkidegoan arau esparrua aldatzeko proposamenak izenburupean sinposioan aurkeztuko dudan lana, egungo Euskadiko egoera politikotik abiatzen da. EAEko errealitatearen konplexutasuna eta gernikako autonomia estatutua aldatzeko dagoen blokeo egoera kontuan hartuta, EAEko sentsibilitate politiko ezberdinen arteko gutxieneko adostasuna lortzeko bidea eman nahi dut honen bitartez, edo gutxienez, 1979ko autonomia estatutuaren hainbat eduki eguneratu, aldatzeko beharra baitute, 30 urte igaro dira-eta onartu zenetik.

Sumario:

I. UNA REFLEXIÓN SOBRE UN NUEVO MARCO POLÍTICAMENTE SOSTENIBLE PARA LA MAYORÍA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA. II. OTRA REFLEXIÓN SOBRE UN NUEVO MARCO JURÍDICAMENTE SOSTENIBLE PARA LA MAYORÍA DE LOS HABITANTES Y TERRITORIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA. 1. En el marco de las relaciones entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado central. 2. En el ámbito interno de la Comunidad Autónoma Vasca. 3. En el marco de las relaciones con nuestros Territorios Hermanos. III. BIBLIOGRAFÍA. 1. En relación con los elementos políticos-jurídicos relevantes para el debate sobre el futuro del autogobierno vasco y el fallido proceso de reforma del Estatuto de Autonomía Vasco de Gernika de 1979. 2. Respecto al marco jurídico general de la organización territorial del Estado español. 3. En lo que concierne a las reformas de los Estatutos de Autonomía, en general. 4. En lo que respecta a la postura del Tribunal Constitucional español sobre los procesos de reformas de los Estatutos de Autonomía de las demás Comunidades Autónomas que han tenido lugar a partir de 2006. 5. Acerca de la incorporación de declaraciones de derechos en las reformas de los Estatutos de Autonomía.

leer más
06 Oct 2017
Páginas: 231-255

Nafarroako ekonomiak 1960 eta 2007 artean izandako bilakaera aztertzen du lan honek, lurraldearen egitura ekonomiko eta sociala errotik aldatu duten transformazioak islatuz. Antzeko egoera ekonomiko eta sozialak bildu eta azalzeko aukera ematen duten hiru etapa ezberdindu ditugu. Lehen etapak (1965-1970), garapen ekonomiko handia izan zuen ezaugarri. Bigarrenak (1975-1985), krisi energetikoaren eragin nabarmena. Hirugarrenak (1985-2007), kanpoaldera irekitzea eta azzerritik iritsitako etorkinen fluxu esanguratsua.

Sumario:

I. CAMBIOS RELEVANTES. 1. La transformación del modelo de producción. 2. Apertura a los mercados exteriores. 3. La modificación de la estructura social. 4. El aumento del papel desempeñado por las administraciones públicas en general y las instituciones forales en particular. 5. Mejora sustancial del bienestar. II. PRINCIPALES ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA NAVARRA. 1. Período 1960-1975. Desarrollo industrial. 2. Período 1975-1985. Crisis Económica. 3. Período 1985-2007. Expansión orientada al exterior. III. SÍNTESIS. IV. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
06 Oct 2017
Páginas: 203-229

Hitzaldi honetan Ipar Euskal Herrian bizi diren lurralde dinamikak aztertuko ditugu, eta bi ikuspuntu osagarri jorratuko. Lehenik eta behin, 90eko hamarkadaren hasieratik nabari den lurraldearen instituzionalizatze prozesuari helduko diogu; instituzionalizazio prozesu horrek gizarte zibileko eragileen, hautetsien eta administrazioko ordezkarien ordezkaritza eta bitartekotza du oinarri. Bigarrenik, gizarte zibilak bizi dituen mobilizazioak izango ditugu ardatz (batez ere nekazaritza sektorean bizi dituztenak). Mugimendu horiek interes sektorialak eta lurraldekoak dituzte.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. UN POCO DE HISTORIA. III. APÉNDICE.

leer más
Páginas: 175-201

Hitzaldi honetan Ipar Euskal Herrian bizi diren lurralde dinamikak aztertuko ditugu, eta bi ikuspuntu osagarri jorratuko. Lehenik eta behin, 90eko hamarkadaren hasieratik nabari den lurraldearen instituzionalizatze prozesuari helduko diogu; instituzionalizazio prozesu horrek gizarte zibileko eragileen, hautetsien eta administrazioko ordezkarien ordezkaritza eta bitartekotza du oinarri. Bigarrenik, gizarte zibilak bizi dituen mobilizazioak izango ditugu ardatz (batez ere nekazaritza sektorean bizi dituztenak). Mugimendu horiek interes sektorialak eta lurraldekoak dituzte.

Sumario:

I. UNE PERSPECTIVE TERRITORIALE: UN PROCESSUS ORIGINAL DE CONSTRUCTION TERRITORIALE. 1. Une société civile mobilisée. 2. Le tournant territorial des politiques publiques. II. UNE PERSPECTIVE SECTORIELLE: LES JEUX D'ECHELLES DU SECTEUR AGRICOLE. 2. La "question agricole" comme enjeu territorial. 2. Laborantza ganbara: une proposition alternative. 3. La juridicisation d'une controverse territoriale. III. CONCLUSION. IV. RÉFÉRENCES.

leer más
06 Oct 2017
Páginas: 161-173

Gizakiaren bizitza hipermodernoak jakin-mina eta ikuspegiak zabaltzeko nahia erakusten ditu, eta, haien bitartez, mundu globalizatuan ahalik eta modurik gogotsuenean bizitzeko nahia azaleratzen da. Hainbat sareren bidez, gizakiak jabetza, ezagutza, esperientzia eta bisitatutako tokiak biderkatu egin ditu. nolanahi ere, guztiak gainez egiten digun mundu honetan, guztia apurtu eta bizkortu egiten den honetan, gizakiak erroak ere beharrezkoak ditu; nortasun ukiezin bat eta fideltasun soziala eta historikoa, hain justu ere.

Sumario:

I. LE RENOUVEAU IDENTITAIRE BASQUE. II. REVENDICATION INSTITUTIONNELLE. III. UN DÉSIR D'ANCRAGE DANS UNE SOCIÉTÉ DE MOBILITÉ. IV. LE SENTIMENT D'APPARTENANCE BASQUE. V. UNA NOUVELLE SITUATION HISTORIQUE.

leer más
06 Oct 2017
Páginas: 117-159

Lan honen helburua Nafarroako bizitza politikoak azken hamarkadetan izan duen bilakaeraren gaineko informazio soziologikoa aurkeztea da, baita Nafarroako espazio soziopolitikoak eta alderdi sistema aztertzea ere. Lehenik eta behin, hauteskunde orokorrak izango ditugu kontuan eta, jarraian, Nafarroako bertako hauteskundeak aztertuko ditugu zehatzago, hau da, Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak. Ondoren, Nafarroako bizitza politikoaren instituzionalizazioa deskribatuko dugu bertako parlamentua eta gobernua ardatz hartuta.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. NAVARRA EN LAS CORTES GENERALES. III. NAVARRA EN SU PARLAMENTO DESDE 1979 A 2007. IV. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA DE NAVARRA. V. LA GEOGRAFÍA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA DE 2007. VI. BASES SOCIALES DE LOS ELECTORADOS DE CADA PARTIDO. VII. ALGUNAS PROSPECCIONES ELECTORALES Y DE GOBIERNO PARA LAS ELECCIONES DEL 2011. VIII. ANEXO. IX. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
06 Oct 2017
Páginas: 099-116

Gizartearen eta hauteskundeen inguruko datuen azterketak esku artean hartuta, baita hauteskunde kontsultetakoak ere, ikusiko dugu zein izango diren hauteskunde nitxoak eta nitxo horiek zer harreman duten nitxo sozialekin, politikoekin eta nortasunaren ingurukoekin. Horiek aztertu ostean, ondorioztatuko dugu, garai batean analista sozial bikain batek esan zuen moduan, «litekeena da Euskadi eraiki beharreko herria izatea, baina ez ezagutzeke duguna», eta ez dagoela «lurralde politikorik konkistatzeke».

leer más
Páginas: 055-96

Jatorrizko eredu konstituzionalean aurreikusita dago deszentralizazio politikoa, bi lurralde autonomo mota bereizten dituena: Konstituzioaren bigarren xedapen iragankorrean aitortutako lurralde historikoak (Katalunia, galizia eta Euskal Herria) eta Konstituzioaren 151. artikuluaren arabera eratutakoak, eta Konstituzioaren 143. eta 144. artikuluen arabera sortutakoak. Eredu hori 1981eko eta 1992ko akordio politikoen ondorioz bertan behera geratu zen. Kataluniako egungo estatu erreformaren helburua oinarrizko eredura hurbiltzea izan da, baina ez du arrakastarik izan.

Sumario:

I. PLANTEAMIENTO. 1. Los puntos básicos de interpretación constitucional. 2. La descentralización política en el proceso constituyente. 2.1. Las preautonomías. 2.2. Los anteproyectos de Constitución. 2.3. El modelo autonómico resultante. II. NUDO. 1. Una aproximación textual al modelo constitucinal de Estado. 1.1. Caracteres generales. 1.2. La conformación de los dos tipos de Comunidades Autónomas. 1.3. La atribución competencial. 2. Los pactos políticos. 2.1. Los pactos de 1981. 2.2. Los pactos de 1992. 2.3. La primera crisis del sistema. III. ¿DESENLACE?. 1. El nuevo proceso de reforma en Cataluña: las iniciativas institucionales. 1.1. La Comisión de Estudio sobre el autogobierno de Cataluña. 1.2. La consolidación institucional de la alternativa de reforma estatutaria. 1.2.1. El contexto de la decisión política sobre la reforma. 1.2.2. El contexto jurídico constitucional. 1.2.3. La reforma estatutaria como proyecto de oposición política y de consolidación del autogobierno. 2. El proceso constitucional de reforma del Estatuto de Cataluña. 3. El nuevo modelo autonómico a partir del Estatuto de Cataluña. 3.1. Las expectativas del cambio de modelo. 3.2. El contraste entre el Estatuto de 2006 y el de 1979. 3.3. La extensión del modelo a otros Estatutos de Autonomía. IV. MODIFICACIONES ESTATUTARIAS Y MODIFICACIONES DEL MODELO DE ESTADO. V. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
06 Oct 2017
Páginas: 035-051

Egungo gaia identitateen birbalorazioa da eta baita hasiera batean oinarrizko eskubideak ere. nahiz eta identifikazioaren polo anizkunak existitu, gaur egun guztietan nagusia komunitate nazionala da, zeina arrazoi objektiboetan oina- rrituta elkarrekin bizitzeko borondateari deitzen zaio. Hau da, nazioek ezin dute bere burua asmatu ahal. Haren bertsio berriaren hartzigarria, identitarearen osagarriak diren nazionalitateen printzipioa faktore objektibo horien ezaguera progresiboan datza. Printzipio horrek bi formulazio ditu.

Sumario:

I. IDENTIDAD NACIONAL. II. UN POCO DE DOGMÁTICA. III. VÍAS DE RECONOCIMIENTO. 1. Federalismo. 2. Los fragmentos. 3. Las naciones divididas. IV. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
06 Oct 2017