7 Iura Vasconiae | 117-159 | Actitudes políticas y resultados electorales de Navarra desde 1977

  • Inicio
  • /
  • 7 Iura Vasconiae | 117-159 | Actitudes políticas y resultados electorales de Navarra desde 1977
06 Oct 2017
Páginas: 117-159
Resumen:

Lan honen helburua Nafarroako bizitza politikoak azken hamarkadetan izan duen bilakaeraren gaineko informazio soziologikoa aurkeztea da, baita Nafarroako espazio soziopolitikoak eta alderdi sistema aztertzea ere. Lehenik eta behin, hauteskunde orokorrak izango ditugu kontuan eta, jarraian, Nafarroako bertako hauteskundeak aztertuko ditugu zehatzago, hau da, Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak. Ondoren, Nafarroako bizitza politikoaren instituzionalizazioa deskribatuko dugu bertako parlamentua eta gobernua ardatz hartuta. Ostean, 2007ko hauteskundeek utzitako hauteskunde geografiaren azterketa egingo dugu. Ondoren, hautesleria ezberdinen oinarri sozialak aztertuko ditugu, adibidez, nafartasun marka erlijioa, adin taldeak, klase soziala, autokokapen ideologikoa eta identitate sentimendua. Amaitzeko, hainbat inkestaren interpretazioa egingo dugu eta 2011. urteko hauteskundeetarako aurreikuspenak emango ditugu.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. NAVARRA EN LAS CORTES GENERALES. III. NAVARRA EN SU PARLAMENTO DESDE 1979 A 2007. IV. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA DE NAVARRA. V. LA GEOGRAFÍA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA DE 2007. VI. BASES SOCIALES DE LOS ELECTORADOS DE CADA PARTIDO. VII. ALGUNAS PROSPECCIONES ELECTORALES Y DE GOBIERNO PARA LAS ELECCIONES DEL 2011. VIII. ANEXO. IX. BIBLIOGRAFÍA.