8 Iura Vasconiae | 169-203 | Los Fueros vascos en la Constitución de Bayona. Antecednetes políticos e ideológicos. Resultados

  • Inicio
  • /
  • 8 Iura Vasconiae | 169-203 | Los Fueros vascos en la Constitución de Bayona. Antecednetes políticos e ideológicos. Resultados
09 Oct 2017
Páginas: 169-203
Resumen:

Txostenaren lehen atalean euskal ordezkariek Baionako Biltzarrean hartutako jarrera eragin zuten aurrekari politikoak eta instituzionalak deskribatuta daude, hala XVIII. mendeko foru sistemaren bilakaera nola Espainiako Monarkiaren eta Frantziako Errepublikaren arteko Konbentzio Gerrak eragin zuen asaldura, bai eta Godoyk Hego Euskal Herriko foruen aurka erabilitako politika oldar- korraren ondorioak ere. Foru erregimenaren gainean zeuden ikuspegi ideologi- ko kontrajarriak aztertzen ditu; hartarako, Larramendi eta Llorente pertsonaiak erabiltzen ditu, probintzietako pentsaeraren adibidea eta despotismo absolutista ilustratuaren bozeramailea, hurrenez hurren. Bigarren atalean deialdiaren unean probintzietan zegoen egoera politikoari heltzen zaio, baita diputatuek Baiona- ko Biltzarrean Napoleonekin eta Jose I.arekin izandako lankidetzarako jarrerari ere; jarrera horren sari gisa Konstituzioaren 144. artikulua jaso zuten, Foruak bere horretan utzi zituena, behin-behineko halere.

Sumario:

I. EL CONTEXTO POLÍTICO E IDEOLÓGICO. 1.1. Los antecedentes políticos e institucionales. 2. Las ideas preexistentes sobre la organización del Estado y la foralidad vasca. Larramendi y Llorente como paradigmas de un modo de pensar. 2.1. El despotismo ilustrado y los Fueros. 2.2. El pactismo radical de Larramendi. 2.3. El absolutista ilustrado Llorente interpreta los Fueros. II. LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS PROVINCIAS FORALES EN LA JUNTA DE BAYONA. 1. Paz relativa en las provincias tras la insurrección general contra los franceses. 2. Los Fueros se mantienen, al menos provisionalmente, en el Estatuto de Bayona. III. BIBLIIOGRAFÍA CITADA.