Formulario de búsqueda

8 Iura Vasconiae | 281-324 | Navarra ante el nuevo fenómeno constitucional: el gobierno del último reino peninsular entre 1808 y 1814

  • Inicio
  • /
  • 8 Iura Vasconiae | 281-324 | Navarra ante el nuevo fenómeno constitucional: el gobierno del último reino peninsular entre 1808 y 1814
09 Oct 2017
Páginas: 281-324
Resumen:

1808-1814 aldiko gertaerarik nabariena Nafarroan frantsesen okupazioa izan zen, baina nabarmentzekoa da ere konstituzio sistema ezartzeak Nafarroako era- kunde tradizionaletan sortzen zuen kezka. Lan honek ezagutarazi nahi ditu Na- farroako Konstituzioa izenburupean sortu ziren testuak. Nafarroak zuen sistema berezia eta haren erresuma izaera defendatzeko egin ziren testu horiek, 1808ko Baionako Biltzarraren deialdiari begira, eta gauza bera aurkeztu zuten cadizko Gorteetan. Garrantzia handia du, halaber, Erresumako Diputazioak 1808-1814 artean izandako jokabidea, Frantziako inbaditzaileak iritsi zirenean Iruñetik ihes egin baitzuen, eta azpimarratzekoa da ere Espainiako gobernu zentralean zituzten mandatarien portaera Horrez gain, 1813ko Gorteetan Nafarroako le- gebiltzarkideak hautatzeko prozesua deskribatzen dugu. Interes berezia du ere Probintzia Diputazio berri bat sortu izanak. 1813ko urriaren 1etik 1814ko maia- tzaren 16ra egon zen indarrean. eta zenbait berrikuntza ekarri zituen arren, sis- tema nafarra mantentzen saiatu zen. Fernando VII. itzultzean argi adierazi zuten hori, harekiko leialtasuna adierazi ziotenean. 1814an Antzinako Erregimenaren berrezarpenarekin amaitu zen lana.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. LA CONSTITUCIÓN NAVARRA EN 1808. 1. La Constitución de Bayona. 2. La Constitución de Navarra. 3. La Constitución de Navarra vista desde Bayona. 4. La Constitución de Navarra vista desde Cádiz: Benito Ramón de Heredia. 4.1. El rey, el virrey y los estados en la obra de Hermida. 4.2. La Diputación del Reino. 4.3. El objeto principal de las Cortes. 4.4. Los tribunales de Navarra. 4.5. La conclusión de Hermidad. III. LAS ACTITUDES DE LA DIPUTACIÓN DEL REINO Y DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 1. La Diputación del Reino. 2. Los comisionados navarros en la Junta Central gobernadora de España y las elecciones de diputados en Cortes por Navarra en 1813. 3. La gestión de la nueva Diputación provincial de Navarra (1813-1814). 4. El restablecimiento de la Diputación del Reino. IV. BIBLIOGRAFÍA CITADA.