Páginas: 281-324

1808-1814 aldiko gertaerarik nabariena Nafarroan frantsesen okupazioa izan zen, baina nabarmentzekoa da ere konstituzio sistema ezartzeak Nafarroako era- kunde tradizionaletan sortzen zuen kezka. Lan honek ezagutarazi nahi ditu Na- farroako Konstituzioa izenburupean sortu ziren testuak. Nafarroak zuen sistema berezia eta haren erresuma izaera defendatzeko egin ziren testu horiek, 1808ko Baionako Biltzarraren deialdiari begira, eta gauza bera aurkeztu zuten cadizko Gorteetan.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. LA CONSTITUCIÓN NAVARRA EN 1808. 1. La Constitución de Bayona. 2. La Constitución de Navarra. 3. La Constitución de Navarra vista desde Bayona. 4. La Constitución de Navarra vista desde Cádiz: Benito Ramón de Heredia. 4.1. El rey, el virrey y los estados en la obra de Hermida. 4.2. La Diputación del Reino. 4.3. El objeto principal de las Cortes. 4.4. Los tribunales de Navarra. 4.5. La conclusión de Hermidad. III. LAS ACTITUDES DE LA DIPUTACIÓN DEL REINO Y DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 1. La Diputación del Reino. 2. Los comisionados navarros en la Junta Central gobernadora de España y las elecciones de diputados en Cortes por Navarra en 1813. 3. La gestión de la nueva Diputación provincial de Navarra (1813-1814). 4. El restablecimiento de la Diputación del Reino. IV. BIBLIOGRAFÍA CITADA.

leer más
09 Oct 2017
Páginas: 045-101

Erdi Aroko testurik adierazgarrienetakoa den Nafarroako Foru Orokor-ean garbi ikus daiteke jabetzak aldaera ugari zeuzkala garai hartan. Dominium mota ezberdinak existitzeaz gain ("Erregearen jabetza", jabetza señoriala, ordenatakoa, familiarra, komunala zein askea), jabetza horren subjektu titularrak ere gisa ugaritakoak izan zitezkeen. Aro Modernoan zehar jabetza mota berri bat garatzen joan bazen ere, esparru juridikoan aldaketak oso poliki gertatu ziren.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. LA PROPIEDAD Y EL DOMINIUM EN EL MUNDO ROMANO. III. LAS PROPIEDADES O DOMINAMEDIEVALES: EL FUERO GENERAL DE NAVARRA. 1. Los Dominia medievales. 2. El Fuero General de Navarra. IV. LA PROPIEDAD MODERNAEL FUERO REDUCIDO  Y LAS DISPOSICIONES DE CORTES. 1. La propiedad moderna. 2. El Fuero Reducido de Navarra. 3. Las Disposiciones de Cortes. V. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
04 Oct 2017
Páginas: 281-324

El período 1808-1814 en Navarra estuvo presidido, sobre todo, por la ocupación francesa, pero también por la preocupación que suponía para las tradicionales instituciones navarras el establecimiento del régimen constitucional. Este trabajo pretende dar a conocer los textos que, bajo el título Constitución de Navarra, se elaboraron en deensa del régimen peculiar que mantenía Navarra y de su condición de reino, ya ante la convocatoria de la Asamblea de Bayona en 1808. Lo mismo se planteó ante las Cortes de Cádiz.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. LA CONSTITUCIÓN NAVARRA EN 1808. 1. La Constitución de Bayona. 2. La Constitución de Navarra. 3. La Constitución de Navarra vista desde Bayona. 4. La Constitución de Navarra vista desde Cádiz: Benito Ramón de Heredia. 4.1. El rey, el virrey y los estados en la obra de Hermida. 4.2. La Diputación del Reino. 4.3. El objeto principal de las Cortes. 4.4. Los tribunales de Navarra. 4.5. La conclusión de Hermidad. III. LAS ACTITUDES DE LA DIPUTACIÓN DEL REINO Y DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 1. La Diputación del Reino. 2. Los comisionados navarros en la Junta Central gobernadora de España y las elecciones de diputados en Cortes por Navarra en 1813. 3. La gestión de la nueva Diputación provincial de Navarra (1813-1814). 4. El restablecimiento de la Diputación del Reino. IV. BIBLIOGRAFÍA CITADA.

leer más
04 Oct 2017
Páginas: 045-101

En el Fuero General de Navarra, en cuanto texto representativo del derecho medieval, está presente la naturaleza contrapuesta de la propiedad medieval. Puede constatarse la existencia de diferentes formas de dominium, así como de un esquema variado en cuanto a los sujetos titulares de esas formas de dominium: puede distinguirse una propiedad de realengo, señorial, de órdenes, familiar, comunal, o libre.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. LA PROPIEDAD Y EL DOMINIUM EN EL MUNDO ROMANO. III. LAS PROPIEDADES O DOMINAMEDIEVALES: EL FUERO GENERAL DE NAVARRA. 1. Los Dominia medievales. 2. El Fuero General de Navarra. IV. LA PROPIEDAD MODERNAEL FUERO REDUCIDO  Y LAS DISPOSICIONES DE CORTES. 1. La propiedad moderna. 2. El Fuero Reducido de Navarra. 3. Las Disposiciones de Cortes. V. BIBLIOGRAFÍA.

leer más
26 Sep 2017