Argitaratzen du: FEDHAV


Argitalpenaren kodea:

Edición impresa: 1699-5376

Edición digital: 2530-478X

Urtea: 2016

Formatua: Aldizkaria

Laburpena:

2016ko urtarrilaren 11n eta 12an Nafarroako Parlamentuan egin zen Nafarroako Kode Zibila Kodetze bidearen Sinposioan aurkeztutako txostenak biltzen ditu Iura Vasconiae aldizkariaren 13. zenbakiak. Nafarroako Foru Berria onartutako azken bilduma zibil forala izan zen eta berrikuspen orokorrak Nafarroako Elkarte Forala atzerapen egoeran kokatzen du. Konpilazioak akats teknikoak ditu eta akats horiek barne-inkoherentziak sortzen dituzte, neurri handi batean, 5/1987 Foru Legeak 1973ko testuko erakunde tradizional batzuk aldatu zituelako, baina beste batzuk aldatu gabe utzi zituelako. Nafarroako Zuzenbide zibila eguneratzearen beharra Zuzenbide pribatua erkidegotartzearen edo Europartzearen testuinguruan sortu diren betebeharretatik ere badator, Kontinenteko ordenamendu juridikoen artean nolabaiteko hurbiltzea egitea eskatzen baitute, bakoitzak bere Zuzenbide zibila izateari uko egin gabe. Foru Berriaren zaharkitzeak eta araudi zibil sakabanatuaren arazoak Nafarroako Foru Zuzenbiderako Legearen bidez gainditu beharko lirateke.

Deskargatu artxiboa: 

application/pdf icon Iura 13_fedhav_interactivo.pdf

Alt
Artikuloak
13 Iura Vasconiae | 005-006 | Sumario
13 Iura Vasconiae | 009-055 | Evaluación del proceso de compilación / codificación del Fuero Nuevo: doctrina y praxis del Derecho
13 Iura Vasconiae | 057-111 | La competencia histórica y exclusiva de la Comunidad Foral de Navarra en materia de Derecho civil foral. Contenido actual de este derecho
13 Iura Vasconiae | 113-155 | Personas jurídicas y bienes públicos en la Compilación del Derecho privado foral de Navarra
13 Iura Vasconiae | 157-207 | Derecho de obligaciones y actualización del Fuero Nuevo
13 Iura Vasconiae | 209-230 | Cuestiones problemáticas en el Derecho de familia navarro
13 Iura Vasconiae | 231-258 | Legitimación para el ejercicio de la acción de reclamación de filiación no matrimonial en el Fuero Nuevo
13 Iura Vasconiae | 259-287 | Instituciones sucesoras navarras. Vigencia y actualización desde una visión judicial
13 Iura Vasconiae | 289-321 | Trascendencia de la cooperación judicial europea en materia civil en el Derecho privado de los estados miembros y sus entes territoriales
13 Iura Vasconiae | 323-340 | La actualización del Derecho civil vasco en el año 2015: una visión desde la práctica
13 Iura Vasconiae | 341-402 | La política legislativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Derecho civil propio: de la Compilación de 1967 al Código del Derecho foral de Aragón de 2011 e iniciativas legislativas ulteriores
13 Iura Vasconiae | 403-446 | De la Compilación al Código civil de Cataluña: la recodificación actualizada del Derecho civil catalán
13 Iura Vasconiae | 447-483 | La integración del Derecho histórico en el desarrollo del moderno Derecho civil valenciano
13 Iura Vasconiae | 487-503 | Cuestiones problemáticas en las principales instituciones civiles de Navarra: parte general
13 Iura Vasconiae | 505-519 | El "nuevo" Derecho civil vasco: presente y futuro
13 Iura Vasconiae | 523-528 | Curricula
13 Iura Vasconiae | 529-536 | Analytic Summary
13 Iura Vasconiae | 537-541| Normas para la presentación de textos originales