1 Iura Vasconiae | 045-101 | El régimen de la propiedad en el Fuero General de Navarra, Fuero Reducido y disposiciones de Cortes

04 Urr 2017
Erantsitako artxiboa: PDF icon iura1[45-101]_fedhav.pdf
Orriak: 045-101
Laburpena:

Erdi Aroko testurik adierazgarrienetakoa den Nafarroako Foru Orokor-ean garbi ikus daiteke jabetzak aldaera ugari zeuzkala garai hartan. Dominium mota ezberdinak existitzeaz gain ("Erregearen jabetza", jabetza señoriala, ordenatakoa, familiarra, komunala zein askea), jabetza horren subjektu titularrak ere gisa ugaritakoak izan zitezkeen. Aro Modernoan zehar jabetza mota berri bat garatzen joan bazen ere, esparru juridikoan aldaketak oso poliki gertatu ziren. Funtsean, Erdi Aroko egitura juridiko berberak mantendu zituzten, lehendabiziko urteetan batez ere, Foru Murriztua-ú eta Cortearen hasierako legegintzari begiratuz gero garbi ikus daitekeen bezala. Nolanahi ere, epealdi luze horretan aldaketa garrantzitsu batzuk eman ziren, pentsamoldea bera aldatzen joatearen ondorioz: lehenik eta behin, filosofo eta teorizatzaile politikoen ideiak hasi ziren aldatzen, eta, geroago, berriz, esparru juridikoa bera.

Sumarioa:

I. INTRODUCCIÓN. II. LA PROPIEDAD Y EL DOMINIUM EN EL MUNDO ROMANO. III. LAS PROPIEDADES O DOMINAMEDIEVALES: EL FUERO GENERAL DE NAVARRA. 1. Los Dominia medievales. 2. El Fuero General de Navarra. IV. LA PROPIEDAD MODERNAEL FUERO REDUCIDO  Y LAS DISPOSICIONES DE CORTES. 1. La propiedad moderna. 2. El Fuero Reducido de Navarra. 3. Las Disposiciones de Cortes. V. BIBLIOGRAFÍA.