2 Iura Vasconiae | 253-279 | La doble oficialidad lingüística en el municipio de Vasconia

05 Urr 2017
Erantsitako artxiboa: PDF icon iura2[253-279]_fedhav.pdf
Orriak: 253-279
Laburpena:

Linguistikari dagokionez, dudarik gabe oinarrizko printzipioak, ofizialitatea eta hizkuntzagatik ez baztertzea dirá, komunitate bateko berezko hizkuntza eta gazteleraren ezagutza osagarri izan daitezkeen bitartean. Komunitate elebidun batean ñola uztertzen den hizkuntza aztertzen da, biztanleriaren zati batek bakarrik ezagutzen duen hizkuntza ofizialarekin eta linguistikoki ez baztertzearen printzipioa bere aukera guztietan. Euskal erakunde publikoetan hizkuntz plangintzaren beharra bere errealitate soziolinguistikoarekin zuzenean lotuta dago.

Sumarioa:

I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA LINGÜÍSTICA. 1. Oficialidad de las lenguas. 2. Deber de conocimiento del castellano. 3. Lengua propia de un territorio. 4. No discriminación por razón de lengua. II. REALIDAD SOCIOLINGÜÍSTICA DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA. III. LA JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RELACIÓN CON EL EUSKERA EN EL ÁMBITO LOCAL. IV. PROBLEMÁTICA DE LOS NÚCLEOS MÁS VASCÓFONOS DEN EL ÁMBITO LOCAL. V. BREVE REFERENCIA A LA COMPLEJIDAD JURÍDICA DE LA REALIDAD DEL EUSKERA EN NAVARRA.