5 Iura Vasconiae | 157-188 | Las Encartaciones en la Edad Media

05 Urr 2017
Erantsitako artxiboa: PDF icon 05_IURA[157-188]_Fedhav.pdf
Orriak: 157-188
Laburpena:

Erdi Aroko Enkarterriko egoera ulertzeko, beharrezkoa da garai hartako Bizkaiko Jaurerriaren ibilbide historikoari erreparatzea, esparru politiko horretantxe bai- tzegoen txertatuta. Komenigarria da bailara, kontzeju eta hiribilduetan banatu- tako lurralde banaketak nolakoak izan ziren ulertzea ere. XII. mendearen amaiera aldean, populatzeko modu berriak agertu ziren eta, ondorioz, aurreko administra- zioaren erregimen orokorrak hiribilduei emandako espazioa banandu egin zen. Enkarterrian hiru hiribildu sortu ziren (Balmaseda, Lanestosa eta Portugalete), mugak defendatzeko eta itsasertza goi lautadarekin lotzeko, baina bilakaera his- torikoak etorkizun bereizia paratu zion bakoitzari.

Sumarioa:

I. INTRODUCCIÓN. II. LOS ESPACIOS URBANOS. 1. Balmaseda. 1.1. Los primeros momentos de la villa y la vinculación al Señorío. 1.2. El desarrollo de Balmaseda en la Edad Media. 1.3. La disposición urbana de Balmaseda en la Edad Media. 2. Lanestosa. 3. Portugalete. III. BIBLIOGRAFÍA.