13 Iura Vasconiae | 057-111 | La competencia histórica y exclusiva de la Comunidad Foral de Navarra en materia de Derecho civil foral. Contenido actual de este derecho

  • Inicio
  • /
  • 13 Iura Vasconiae | 057-111 | La competencia histórica y exclusiva de la Comunidad Foral de Navarra en materia de Derecho civil foral. Contenido actual de este derecho
09 Oct 2017
Páginas: 057-111
Resumen:

1982az geroztik, Nafarroako Foru Erkidegoak Zuzenbide zibil foralaren gainean gaitasun historiko eta esklusiboa izan du. Eskumen horren bidez, formalki foru-legeak idatz ditzake, eta materialki, historia luzearen ondorio den Zuzenbide propioa mantendu, eraldatu eta eguneratu dezake. Eskumen horren lehen xedapen konstituzionala Konstituzioaren lehen xedapen osagarrian ageri da, eta soilik Konstituzioko 149.1.8 artikuluan (Eskubide zibil foral edo bereziak aitortzekoa eta dauden tokian gordetzekoa), arautzea Nafarroako Foru Erkidegoaren eskubide historikoa baita, 1848ko abuztuaren 16ko Nafarroako Foruak Eraldatzeko Legearen 2. Artikuluari jarraiki.1982aren aurretik, eta beste lurralde eta eskualde batzuekin alderatuz, Nafarroako Foru Erkidegoak Estatuarekin partekatutako eskumen arautzailea bazuen eta baliatu zuen –martxoaren 1eko 1/1973 Legean Estatuak bereziki aitortua- Nafarroako Zuzenbide Zibilaren Bilduma kodetzeko, eguneratzeko eta proposatzeko; Foru Aldundiaren edo Aldundiko ordezkarien eta Justizia Ministerioaren arteko hitzarmen eta itunak ezaugarritutako prozedura konplexu eta aldebikoan, azkenerako Lege edo Lege-Dekretu bidez proposatutako testua onartu zuen Estatuak, Gorteek esku hartu beharrik gabe Gaur egun Nafarroak Foru Zuzenbide Zibilean duen eskumenak –orain esklusiboa eta azken beltzean Nafarroako Parlamentuak ezarri beharrekoa denak- zenbait puntutan Konstituzioaren 149.1.8 artikuluak aitortutakoaz haratago doan eduki material kopuru handia dauka eta gaur egun, Foru Erkidegoak izaera prozesaleko lege-berezitasunak mantendu ahal izatea ahalbidetzen du.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN. II. LA COMPETENCIA SOBRE EL DERECHO CIVIL FORAL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. III. LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL FORAL: COMPETENCIA HISTÓRICA Y EXCLUSIVA. ALCANCE DE ESA EXCLUSIVIDAD. 1. Competencia histórica y exclusiva. 2. Alcance de la exclusividad. 3. La competencia de los órganos jurisdiccionales radicados en Navarra. IV. EL DERECHO CIVIL FORAL EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 1. La competencia de las Comunidades Autónomas, en general. 2. La competencia de Navarra, en particular. V. LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN MATERIA DE LEGISLACIÓN PROCESAL CONEXA CON EL DERECHO CIVIL FORAL. VI. LA MATERIA OBJETO DE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD FORAL: EL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA. 1. Concepto. 2. Caracteres. 3. Contenido material. VII. LA COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA: ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIONES. 1. Antecedentes. 2. Elaboración. 3. Los amejoramientos de la Compilación. 4. La modificación de la Compilación efectuada en 1987. VIII. ALGUNAS LEYES FORALES ACTUALES EN MATERIA DE DERECHO CIVIL FORAL. IX. UNA MENCIÓN AL CONSEJO ASESOR DE DERECHO CIVIL FORAL. X. BIBLIOGRAFÍA.